موج ابراز وحشت سرکردگان رژیم از بالا گرفتن احتمال لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران

93
لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران1-min

به دنبال بالا گرفتن احتمال قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی توسط آمریکا، دیکتاتوری آخوندی سراپا در وحشت فرورفته و این احتمال موجی از واکنشهای هراسان را از سوی سرکردگان و باندها و رسانه های آخوندی برانگیخته است.

سرکرده کل سپاه خامنه ای که هفته گذشته در واکنشی هراسان به تهدیدهای موشکی و تروریستی علیه ارتش آمریکا در صورت لیست گذاری سپاه پاسدارن، پرداخته بود، با جواد ظریف دیدار کرد. وی گفت: همزمان جواد ظریف وزیر خارجه رژیم نیز مدعی شد: آمریکایی ها با طرح موضوعاتی نظیر قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی، خود را در میان مردم ایران منزوی تر میکند.

علاءالدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت مجلس رژیم در جلسه این کمیسیون گفت: «زمزمه آمریکاییها در رابطه با سپاه پاسداران و قرار دادن نام سپاه در لیست گروههای تروریستی به گوش میرسد. هرگونه اتهام تروریستی علیه سپاه پاسداران دستاندازی به امنیت نظام تلقی شده و به شدت محکوم میشود».

سخنگوی کمیسیون امنیت رژیم پس از برگزاری جلسه این کمسیون با نگرانی گفت: «قرار دادن نام سپاه در لیست گروههای تروریستی، دستاندازی به امنیت نظام است».

رسانه های حکومتی نیز مملو از مطالبی حاکی از نگرانی از قرارگرفتن سپاه پاسداران در لیست تروریستی است.

سایت حکومتی عصر ایران، با عنوان «پیامدهای خطرناک ورود سپاه به لیست تروریستی آمریکا» نوشت:«به لحاظ اقتصادی فشارهای تحریمی علیه جمهوری اسلامی به شدت افزایش خواهد یافت و بسیاری از شرکتهای خارجی که در بخشهای مهم اقتصادی ایران سرمایهگذاری کرده و یا قصد سرمایه گذاری دارند؛ با ادعای آمریکاییها در مظان همکاری با یک سازمان تروریستی قرار خواهند گرفت و از این حیث موانع جدیدی برای اقتصاد پس از گشایش نسبی برجام ایجاد خواهد شد.

علاوه بر این، در چنین وضعیتی، بسیاری از عملکردهای اقتصادی، جابه جایی های مالی و خریدهای سازمانی و تسلیحاتی و دیگر مراودات این سازمان عظیم نظامی- اقتصادی در ایران را مختل خواهد کرد.

این رسانه حکومتی افزود: در صورت تروریستی قلمداد شدن سپاه از سوی آمریکا، نیروهای نظامی آمریکا در مواجه های احتمالی با شناورهای سپاه در منطقه این شناورها را نه شناورهای نظامی یک دولت دارای حاکمیت در منطقه، بلکه شناورهای یک سازمان تروریستی قلمداد خواهند کرد و متناسب با آن برخورد خواهند کرد. پرواضح است که در چنین شرایطی احتمال رویارویی های بی ملاحظه تر بسیار بالا خواهد رفت و ممکن است در آن صورت به جای شلیک های اخطار، اقدام به شلیک گلوله های واقعی به سمت شناورهای سپاه کند و در چنین صورتی کمترین احتمال وقوع یک درگیری گسترده بین ناوگانهای سپاه و آمریکا در خلیج فارس خواهد بود.

باقر نوبخت، سخنگوی دولت آخوند روحانی درباره قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست تروریستی گفت: «اگر امریکا بخواهد نام سپاه را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد، خودش را در صف تروریستها قرار داده است».

وی افزود: ما حضور سپاه، استمرار و قوت آن را قوت نظام میدانیم.

ولایتی مشاور خامنه ای، با سراسیمگی مدعی شد: سپاه استوانه منطقه است و حامیان داعش سپاه را تهدید میکنند. اگر سپاه نبود الان داعش توسعه داشت.

مشاور خامنه ای مدعی شد: اقدامات آمریکا علیه سپاه پاسداران چیز جدیدی نیست و نظام هم متقابلاٌ گرینه هایی روی میز دارد.

وی به طور مسخره ای  گفت مردم امریکا باید جلوی رئیس جمهور امریکا را بگیرند.