سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

 مهره‌های اصلی شبکه وزارت اطلاعات در آلمان

0 47

قسمتی از گزارش سالانه‌ٔ ادارهٔ حراست از قانون اساسی آلمان

اداره حراست از قانون اساسی آلمان گزارش سالانه خود را در ۲۶۰ صفحه و با مقدمه یی به قلم توماس دمزیر وزیر کشور آلمان، در ژوئیه ۲۰۱۵ منتشر کرد.

بخشی از گزارش سالانه اداره حراست از قانون اساسی آلمان، که منتشرشده، گوشه‌هایی از فعالیت‌های وزارت اطلاعات و سفارت رژیم آخوندی در سال ۲۰۱۴ را نیز در برمی‌گیرد. این گزارش که توسط وزارت کشور آلمان تنظیم‌شده، تصریح می‌کند که جاسوسی و مبارزه با اپوزیسیون ایران مهم‌ترین کار دستگاه اطلاعاتی رژیم آخوندی است و به‌ویژه مجاهدین و شورای ملی مقاومت و هواداران مقاومت ایران را هدف اقدامات جاسوسی و اطلاعاتی خود قرار می‌دهد.

شبکه وزارت اطلاعات در آلمان متشکل از چه کسانی است؟ اگرچه گزارش حراست آلمان اسامی را اعلام نکرده ولی این شبکه سال‌هاست که برای پلیس و ارگان‌های اطلاعاتی آلمان، کما اینکه برای مقاومت ایران کاملاً شناخته‌شده است.

گزارش سالانه اداره حراست از قانونی اساسی آلمان زیر عنوان، «سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران»، می نویسد:

«جاسوسی و مبارزه با جنبش‌های اپوزیسیون در ایران و خارج از ایران، همچنان یکی از نقاط اصلی تمرکز کار دستگاه اطلاعاتی رژیم ایران را تشکیل می‌دهد. به همین خاطر این سیستم‌های اطلاعاتی در کشورهای غربی، اطلاعاتی در زمینه سیاسی، اقتصادی و علوم را کسب می‌کنند. عامل اصلی فعالیت‌ها علیه آلمان، همچنان وزارت اطلاعات و امنیت (رژیم ایران) است. تمرکز آن به‌طور خاص بر سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران است. در کنار آن فعالیت‌های اطلاعاتی و شناسایی علیه سیستم‌ها و تجهیزات آلمان در داخل و خارج از کشور را به عهده دارد. منافع ادامه‌دار اهداف آلمان، قبل از هر چیز در محدوده سیاست خارجی و امنیتی، قرار دارد».

این گزارش زیر عنوان «روش کار»، می‌افزاید:

«کنترل فعالیت‌های اطلاعاتی برای کسب اطلاعات، در اولین قدم، به‌وسیله مقر اصلی وزارت اطلاعات و امنیت در تهران، صورت می‌گیرد. برای محقق کردن آن، وزارت اطلاعات، به‌خصوص از سفرهای خانوادگی و یا کاری افرادی به ایران که از اهداف این وزارت هستند، استفاده می‌کند. چراکه در آنجا امکان کمتری دارند که خودشان را از دست وزارت اطلاعات بیرون بکشند، این‌یک پیش‌فرض ایده آل برای شرایط و کارهای سیستم‌های اطلاعاتی است».

در گزارش اداره حراست آلمان آمده است که: «هم‌زمان، مقر مرکزی و قانونی وزارت اطلاعات و امنیت سفارت (رژیم) ایران در برلین، هستش و فعالیت‌ها و کارهای مهمی در رابطه با فعالیت‌های اطلاعاتی انجام می‌دهد. ازجمله وظایف سفارت حمایت و پیشبرد عملیات اطلاعاتی که وزارت اطلاعات از تهران میده؛ نمایندگی‌های کنسولی (رژیم) ایران در آلمان، وظیفه‌دارند این دستورات رو اجرا کنند».

دستگاه‌های اطلاعاتی (رژیم) ایران، از ابزار اصلی سردمداران (رژیم) برای تضمین هژمونی آن‌هاست؛ بر این اساس، مقاومت ایران در کانون توجه وزارت اطلاعات و امنیت قرار داره. ببینیم وزارت اطلاعات از چه کسانی در این رابطه استفاده می‌کند.

برخی از اعضای شبکه گشتاپو آخوندی در آلمان را علی قشقاوی، راستگو، سبحانی، مهدی خوشحال، ادهم طیبی، امیر موثقی، عباس صادقی نژاد، علی جهانی، علیرضا میرعسگری، ادوارد ترمادویان، مهرداد ساغرچی، بتول سلطانی، زهرا معینی کربکندی، حمیرا محمدنژاد، مهدی سجودی، عبدالکریم ابراهیمی و چند تا گماشته حقیر دیگر تشکیل می‌دهند.

لازم است ابتدا به فعالیت‌های شبکه مأموران و مزدوران وزارت اطلاعات در آلمان در طی سال ۹۴ نگاهی داشته باشیم. سالی که سال توطئه‌ها و تقلاهای جنون‌آمیز وزارت اطلاعات در برابر پیشرفت‌های مجاهدین و شورای ملی مقاومت و درعین‌حال، سال شکست و رسوایی کامل دستگاه جاسوسی و توطئه‌چینی آخوندها بود.

وظایف شبکه وزارت اطلاعات در آلمان جدا از مأموریت‌های این شبکه در کل اروپا نیست و همه آن‌ها در کادر جنگ کثیف روانی آخوندها علیه، سازمان مجاهدین خلق و مقاومت ایران است.

برخی از فعالیت‌های شبکه وزارت اطلاعات در آلمان را می‌توان به‌این‌ترتیب برشمرد:

۱٫ درج مطلب در سایت‌های پوششی وزارت اطلاعات

۲٫ برگزاری نمایش‌های خیابانی مأموران و گماشته‌های بدنام وزارت اطلاعات

۳٫ ارسال نامه و تومار و مدارک جعلی برای مسموم کردن فضای مقاومت و پشتیبانان خارجی مقاومت و دور کردن آنان از مجاهدین و مقاومت.

۴٫ پمپاژ اطلاعات دروغ به دوایر و ادارات و مقامات کشورهای خارجی به‌منظور ایجاد محدودیت و زمینه‌سازی تروریستی علیه مجاهدین و مشروعیت بخشیدن به زد و بندهای فاشیسم مذهبی علیه سازمان و شورای ملی مقاومت

در گزارش حراست آلمان آمده است که «مقر مرکزی و قانونی وزارت اطلاعات و امنیت سفارت (رژیم) ایران در برلین، فعالیت‌ها و کارهای مهمی در رابطه با فعالیت‌های اطلاعاتی انجام می‌دهد. ازجمله وظایف آن حمایت و پیشبرد عملیات اطلاعاتی است که از مرکز وزارت اطلاعات داده می‌شود؛ (این عملیات) عمدتاً علیه اهدافی در آلمان است، اما در مواردی نیز علیه افراد یا تأسیساتی در کشورهای اروپایی است».

بنابراین ضروری است که به این‌گونه فعالیت‌های شبکه مأموران وزارت اطلاعات در آلمان نگاهی داشته باشیم.

نقش سر شبکه‌های وزارت اطلاعات در آلمان محدود به جغرافیای آلمان نیست بلکه وظایف دیگری به شرح زیر را بر عهده‌شان گذاشته شده است.

۱٫ اعزام به سایر کشورها بخصوص فرانسه برای برگزاری نمایش‌های خیابانی که در خردادماه ۹۴ شاهد آن بودیم و رژیم همه گماشته‌هایش را به پاریس فرستاد؛ و بعد خبر آن را از تلویزیون رسمی خودش هم پخش کرد.

۲٫ اعزام دسته‌های چماق‌دار به سایر کشورها ازجمله فرانسه علیه پناهندگان ایرانی که نمونه آن را در فیاپ پاریس دیدیم.

۳٫ اعزام به عراق برای حضور در سیرک ولایت در اطراف اشرف برای زمینه‌سازی کشتار اشرفی‌ها. که در همین رابطه رژیم سبحانی، قشقاوی، راست‌گو، خوشحال و… را اعزام کرد.

مهره‌ها و گماشته‌های شبکه وزارت اطلاعات در آلمان

یکی از سر شبکه‌های وزارت اطلاعات در آلمان محمدحسین سبحانی، گرداننده سایتی به اسم «ایران قلم» است. مأموریت‌های محوله وزارت اطلاعات به سبحانی فقط محدود به آلمان نیست بلکه او را برای انجام مأموریت‌های دیگری به سایر کشورها می فرستد. برای مثال توسط کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت فاش شد که جیره و مواجب برخی دیگر از مأموران اطلاعات آخوندی ازجمله قربانعلی حسین نژاد که در فرانسه مستقر هستند، توسط محمدحسین سبحانی به آنها داده می‌شود. یکی دیگر از کسانی که به سبحانی وصل است، مزدوری به نام علی جهانی فرد می‌باشد.

نقش شبکه وزارت اطلاعات در آلمان در پیشبرد خطوط خلیفه ارتجاع علیه مقاومت ایران

کمسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران در ۲۲ تیر ۱۳۹۴ طی اطلاعیه‌یی اعلام کرد: «اطلاعات آخوندی و سفارت رژیم در پاریس مزدوران قربانعلی حسین نژاد و مصطفی محمدی را برای ایجاد درگیری و زمینه‌سازی اقدامات تروریستی به محل اقامت رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت فرستاد. ساعت ۴ بعدازظهر دوشنبه ۲۲ تیر سرپل اطلاعات آخوندها در سفارت رژیم در پاریس مزدوران مصطفی محمدی و دخترش و قربانعلی حسین نژاد را به همین منظور به اورسور اواز فرستاد. ژاندارمری قربانعلی حسین نژاد را دستگیر و برای بازجویی به مقر خود منتقل کرد. کمی بعد مصطفی محمدی و دخترش نیز در حال فرار دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفتند.

مزدور قربانعلی حسین نژاد که بسیار ترسیده بود بلادرنگ در ژاندارمری اعتراف کرد که شخصاً تقصیری نداشته و سفارت رژیم ایران در فرانسه، او را با مصطفی محمدی و دخترش به این مأموریت فرستاده است. وی در اظهاراتش که بر روی نوار با صدای خودش ضبط‌شده گفت: «… محمدحسین سبحانی از سرپل اطلاعات در آلمان هرماه به پاریس می‌آید و از طرف وزارت اطلاعات به شماری از مزدوران ازجمله خود او (قربانعلی حسین نژاد) ماهیانه ۵۰۰ یورو می‌پردازد».

پیش‌ازاین علی پاک طی نامه‌یی به دبیر کل عفو بین‌الملل فاش کرده بود که رژیم جیره و مواجب یک سری از مأموران وزارت اطلاعات در فرانسه و آلمان را از طریق علی قشقاوی که از سر شبکه‌های وزارت اطلاعات در آلمان است می‌دهد و این تقسیم‌کار بین گماشته‌های وزارت اطلاعات در آلمان و اروپا را نشان میدهد.

«علی‌اکبر راستگو»

مأمور برون‌مرزی وزارت اطلاعات آخوندی در آلمان

علی‌اکبر راستگو، یکی از مأمورین گشتاپوی آخوندی در آلمان است که به همراه دیگر مأموران وزارت اطلاعات از آلمان تا امریکا و از فرانسه تا عراق برای اجرای مأموریت اعزام می‌شود. وی به‌جز چند ماه در سال ۱۳۶۵، هیچ‌گاه نزد مجاهدین نبوده است. نامبرده از سال ۱۳۷۳ در ارتباط با سفارت رژیم در آلمان قرارگرفته و به استخدام وزارت اطلاعات درآمد. راستگو کار چرخان انجمن و سایت آوا از انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات است. وی همچنین کار چرخان تلویزیون اجاره‌یی وزارت اطلاعات موسوم به «تلویزیون مردم» یا همان «مردم فروش» علیه مجاهدین و مقاومت ایران است.

لازم به یادآوری است که یاوه‌های ساخته وپرداخته وزارت اطلاعات علیه مجاهدین تحت عنوان «مجاهدین درآیینه تاریخ» به اسم این گماشته و توسط مرکز جعل و جنایت آخوندها موسوم به «مرکز اسناد انقلاب اسلامی» روی سایت این مرکز منتشر و تبلیغ شد تا بعدها توسط شکنجه‌گران دستگاه جهنمی ساواک در نمایش آیت‌الله بی‌بی‌سی علیه مجاهدین نشخوار شود.

این مزدور به همراه مشتی گماشته خلیفه ارتجاع بعد از قتل‌عام ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ در اشرف به شستن دست‌های جلاد و پاک کردن خنجر او پرداختند. آنان در نامه خطاب به مالکی تحت عنوان عالی‌جناب آقای نوری مالکی رئیس‌الوزرای عراق، «نهایت سپاسگزاری و تشکر عمیق» را به عمل آوردند.

مأموریت محوری راستگو، شرکت در توطئه‌های مختلف رژیم علیه مجاهدین می‌باشد که به‌منظور تدارک و آماده‌سازی توطئه و کشتار ساکنان اشرف بفرموده وزارت اطلاعات و در هماهنگی با نیروی تروریستی قدس از هیچ رذالتی کوتاهی نمی‌کند.

خبر دستگیری پادوی اطلاعاتی راستگو توسط ضد جاسوسی آلمان، در ۲۴ تیر ۱۳۸۷ توسط مجله آلمانی اشپیگل فاش شد، که نامبرده برای جاسوسی علیه مجاهدین به بغداد رفته بود.

عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی وزارت اطلاعات در آلمان

زهرا معینی و حمیرا محمدنژاد دو گماشته دیگر از شبکه وزارت اطلاعات در آلمان هستند که پس از دو دهه درنامه تقدیر وزارت اطلاعات از مالکی جنایتکار به خاطر قتل‌عام ۵۲ مجاهد در اشرف در ۱۰ شهریور ۹۲ نبش قبر شدند و ازآن‌پس در هرگونه توطئه به‌منظور زمینه‌سازی اقدامات تروریستی علیه مجاهدین و بخصوص اشرفی‌ها به صحنه فرستاده می‌شوند.

آن‌ها به همراه بتول سلطانی از دیگر گماشته‌های وزارت اطلاعات در آلمان در نمایش‌های گشتاپوی آخوندی به کشورهای مختلف فرستاده می‌شوند و برای گرفتن جیره و مواجب خود عکس و فیلم می‌گیرند. عکس و فیلم‌هایی که در رسانه‌های آخوندها منتشر می‌شود.

بتول سلطانی همان مزدوری است که در آذرماه ۸۵ تسلیم و به تیف تحت کنترل نیروهای آمریکایی در عراق رفت. وی در تیف در ارتباط با شبکه وزارت اطلاعات قرار گرفت و عضوگیری شد.

او در دی‌ماه همان سال از طریق صلیب سرخ بین‌المللی به ایران تحت حاکمیت آخوندها رفت و توسط وزارت اطلاعات برای اجرای مأموریت‌های محوله در عراق و اروپا علیه مقاومت و به‌خصوص علیه مجاهدان اشرف، توجیه گردید و آموزش‌های لازم را دریافت نمود. در عرض ۳ هفته از تاریخ ورودش به ایران، وزارت اطلاعات در تاریخ ۴ فوریه ۲۰۰۸ در اصفهان پاسپورتی برایش صادر کرد و در اختیارش قرارداد.

مزدور بتول سلطانی ۶ روز بعد از صدور پاسپورت، یعنی در ۲۱ بهمن ۸۶ برای اجرای مأموریتش به ورودی اشرف فرستاده شد. وی پس از انجام مأموریت‌های محوله در عراق برای ادامه مأموریت، به اروپا فرستاده شد.

تا اینجا نگاهی سریع به بخش‌هایی از گزارش حراست آلمان در مورد فعالیت وزارت اطلاعات علیه مجاهدین و مقاومت ایران و بخشی از افشاگری‌های مقاومت ایران درباره شبکه وزارت اطلاعات در آلمان داشتیم. حالا به گزارش‌هایی از منابع سایر کشورها در ارتباط با همین موضوع می‌پردازیم:

«در اروپا، وزارت اطلاعات (رژیم ایران) دارای یک شبکه قابل‌توجه در آلمان می‌باشد. در ژانویه ۲۰۱۱ وزیر داخله آلمان و هاینز فروم رئیس دفتر فدرال برای حفاظت از قانون اساسی، گزارش کردند که مسئولیت اصلی وزارت اطلاعات رصد کردن گروه‌های اپوزیسیون در داخل و خارج ایران و مقابله با آن‌هاست». (گزارش مشترک وزارت دفاع و کنگره آمریکا)

آقای ایوبونه رئیس سابق سازمان ضد جاسوسی فرانسه در کتاب ارزشمند خودش به نام «واواک در خدمت آیت‌الله‌ها» روشنگری‌های جالبی در مورد کارکرد مأموران وزارت اطلاعات در آلمان در شبکه وزارت اطلاعات در اروپا ذکر کرده و نوشته است: «واواک ابتکارات را برای مح

کم کردن مواضع رسمی و دسترسی به این هدف نهایی که از دور خارج کردن سازمان مجاهدین است تشدید می‌کند. به این منظور… ازیک‌طرف انجمن‌های پوششی ایجاد می‌کند، از طرف دیگر، تظاهرات علیه مجاهدین سازمان‌دهی و ترتیب می‌دهد…

محمدحسین سبحانی یک مأمور واواک در کادر مأموریتی جدید، در چند تظاهرات در آور سور اواز در حومه پاریس شرکت کرده است. سپس آن‌ها علیه اعضای شورای ملی مقاومت ایران که در پی عملیات ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ تحت پیگرد قانونی قرارگرفته‌اند شهادت می‌دهند…»

آقای ایوبونه در قسمتی از کتاب خودش تحت عنوان «واواک» نوشته است: «وزارت اطلاعات سیستم فرماندهی‌اش را در داخل ایران متمرکز کرده. افسران و مأموران وزارت اطلاعات که در اروپا مستقر هستند به تهران فراخوانده می‌شوند و دستورالعمل‌ها را مستقیماً در آنجا دریافت می‌کنند. به‌منظور راه انداختن مجدد فعالیت‌های وزارت اطلاعات، در ژوئن ۲۰۰۸ احسان نراقی از فرانسه، مسعود خدابنده از انگلستان و راستگو از آلمان به ایران احضار شدند».

در مورد فعالیت شبکه اطلاعات آخوندی در آلمان کمیته پارلمانی بریتانیا برای ایران آزاد هم در کتابی تحت عنوان «جاسوسی برای ملایان» به این موضوع پرداخته و نوشته است:

«وین گریفیث، عضو سابق پارلمان انگلستان که تجارب ارزشمندی درباره ایران دارد، تجربه خودش و همکاران پارلمانیش را تدوین نموده است. آقای گریفیث توضیح داد که هر زمان یک عضو پارلمان حمایتش را از اهداف شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران که آزادی و دمکراسی سکولار برای ایران است، ابراز می‌دارد، با سیلی از اکاذیب علیه مقاومت اصلی ایران بمباران می‌شود… سازمان‌هایی که مدعی هستند سازمان‌های حقوق بشری یا سازمان‌های غیردولتی (یا ان جی او NGO) هستند با نمایندگان پارلمان تماس می‌گیرند. این سازمان‌های علنی که رژیم ایران را نمایندگی می‌کنند شامل انجمن نجات و انجمن‌های آوا و پیوند می‌باشند. وی همچنین فاش ساخت که آ امکانات سایت‌های اینترنتی بشماری توسط رژیم ایران استفاده می‌شود تا اکاذیب علیه سازمان مجاهدین خلق ایران را اشاعه دهد».

حالا این سؤال پیش می‌آید که علت این میزان تلاش رژیم و به‌کارگیری این‌همه مأموران اطلاعاتی برای چیست؟

ارگان وزارت اطلاعات که عنوان «موسسه راهبردی دیده‌بان» را روی خودش گذاشته است، مطلبی منتشر کرده و ضمن آه و ناله از موقعیت بین‌المللی مجاهدین و همین‌طور اقبال روزافزون اجتماعی به مجاهدین، به جمع‌بندی پرداخته و راه‌کارهای وزارت اطلاعات برای مقابله با این موقعیت مجاهدین و مقاومت را طرح کرده که بخصوص در مرحله زهر خوران خلیفه ارتجاع بیانگر ترس و هراس رژیم است. در این جمع‌بندی، وزارت اطلاعات آشکارا به عقب‌ماندگی خودش اعتراف کرده و نوشته است:

«…ترسیم سازوکاری تبلیغاتی برای هجمه مناسب به [مجاهدین] و مهندسی چهره ایشان برای مردم اروپا لازم به نظر می‌رسد…».

ارگان وزارت اطلاعات در ادامه همین مطلب به‌صراحت به شکستش اعتراف می‌کند و می‌نویسد: «…طی سال‌های اخیر ازجمله تنها اقدامات قابل‌توجهی که برای مقابله با سازمان (مجاهدین) در اروپا صورت پذیرفته، فعالیت‌های…برخی جداشده‌های این [گروه] بوده است…که متأسفانه بازخورد فراگیر و چندان مؤثری در افکار عمومی و فضای سیاسی اروپا نداشته است…»

دیده‌بان در این رابطه ادامه می‌دهد که: «…ظرفیت خانواده اعضای فریب‌خورده حاضر در سازمان در اروپا نیز مغفول مانده است که می‌تواند برگ برنده‌یی برای تبیین چهره واقعی [مجاهدین] باشد…»

مقاومت ایران با یادآوری مصوبه آوریل ۱۹۹۷ شورای وزیران اتحادیه اروپا که ورود و حضور عوامل اطلاعات رژیم ایران را در کشورهای اروپایی ممنوع کرده، خواستار دستگیری، محاکمه و اخراج مزدوران اطلاعات آخوندها در کشورهای عضو اتحادیه اروپاست. چراکه مأموران گشتاپو آخوندها نه‌تنها علیه اعضا و هواداران مجاهدین و مقاومت ایران و علیه پناهندگان و پناه‌جویان ایرانی، توطئه و جاسوسی می‌کنند، بلکه علیه امنیت و آرامش کشورهای اروپایی هم عمل می‌کنند و فاشیسم دینی در شرایط نیاز آن‌ها را مورداستفاده تروریستی قرار می‌دهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.