مقایسه سرنوشت دو حکومت شاه و شیخ توسط آخوند روحانی: حکومتی که فقط میخواهد صدای انقلاب را بشنود بسیار دیر است!

13
روحانی هشدار داد رژیم ایران باید از سقوط شاه درس بگیرد-min

هراس رئیس جمهور ولایت فقیه از شنیدن صدای قیام مردم

آخوند حسن روحانی بر سر قبر خمینی دجال ۱۱بهمن۹۶: 

«رژیم گذشته‌ای که فکر می‌کرد سلطنت او مادام العمر و حکومت سلطنتی ابدیست، به این دلیل همه چیز را از دست داد که صدای نقد مردم را نشنید. صدای نصیحت مردم را هم نشنید. صدای مصلحان و ناصحان و علما و بزرگان و فرهیختگان را هم نشنید. صدای اعتراض مردم را هم نشنید، فقط یک صدا شنید و آن صدای انقلاب مردم بود. برای حکومتی که فقط میخواهد صدای انقلاب را بشنود بسیار دیر است. حکومتها باید صدای نصیحت مردم، خواست مردم، مطالبه مردم، انتقاد مردم و اعتراض مردم را به خوبی بشنود…»

روحانی سر قبر خمینی-

خبرگزاری فرانسه: روحانی هشدار داد رژیم ایران باید از سقوط شاه درس بگیرد وگرنه با تهدید انقلابی دیگر مواجه می‌شود

«روحانی هشدار داد که (رژیم) ایران باید از انقلاب سال ۱۹۷۹ درس بگیرد»… حسن روحانی روز چهارشنبه گفت که (رژیم) ایران باید به معترضانی که پشت موج اخیر ناآرامی قرار دارند گوش فرا دهد و به این ترتیب به این موضوع اشاره کرد که اگر درخواست‌های آنها نادیده گرفته شود، (رژیم) با تهدید یک انقلاب دیگر مواجه است.

… روحانی گفت: «رژیم قبلی فکر می‌کرد حکومت پادشاهی تا ابد ادامه خواهد یافت، اما به همین دلیل همه‌چیز را از دست داد که به انتقاد مردم گوش نکرد»…

در شروع سال جدید (میلادی) اعتراضات خشمگینانه… روستاها و شهرهای ایران را در بر گرفت…

روحانی گفت: «(رژیم شاه) فقط صدای انقلاب را شنید… و آن‌گاه دیگر دیر شده بود».

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here