مقاومت ایران قتل دکتر سید امامی زیر شکنجه را قویا محکوم می‌کند

21
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - قیام مردم این

فراخوان به اقدام فوری برای متوقف کردن رفتار سبعانه با زندانیان سیاسی

مقاومت ایران قتل دکتر کاووس سید امامی در زیر شکنجه توسط دژخیمان رژیم آخوندی را قویاً محکوم و به یک اقدام فوری بین المللی برای متوقف کردن رفتار سبعانه رژیم آخوندی با زندانیان و قتل آنان زیر شکنجه فرا‌می‌خواند. در هفته های اخیر دست کم ۱۲تن از زندانیان قیام زیر شکنجه به شهادت رسیده اند. بيشتر بخوانید لینک به منبع

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here