مقاله سید احمد غزالی نخست وزیر پیشین الجزایر در روزنامه شرق الاوسط

8
-سید احمد غزالی نخست وزیر پیشین الجزایر الشرق الوسط-min

سید احمد غزالی نخست وزیر پیشین الجزایر طی مقاله ای در روزنامه شرق الاوسط، نوشت:‌ بعد از قیام مردمی، که به سراسر ایران گسترش یافت، خامنه‌ای به صحنه آمد تا حرفهای خود را در این رابطه بزند. شاه بیت حرفهای خامنه‌ای بر روی سازمان مجاهدین خلق و نقش آن در این قیام متمرکز بود. وی گفت: از ماهها قبل آماده بودند رسانه های مجاهدین هم به این امر اذعان کردند. آنها سازماندهی کردند. تا بروند این و آن را ببینند تا به مردم فراخوان بدهند. فراخوان را هم آنها دادند.

سید احمد غزالی افزود: خامنه‌ای در حرفهایش بر استمرار قیام نیز تاکید کرد و گفت: دشمنان دست برنخواهند داشت.

نخست وزیر پیشین الجزایر می افزاید: شکی نیست که مردم ایران با شدیدترین عبارتها تمام قدرت سیاسی حاکم را محکوم کردند زیرا مردم ایران در فقری جانکاه بسر میبرند و حدود چهار دهه است از این رژیم جز سرکوب و اعدام و شکنجه و اعتیاد و فقر و گرانی و بیکاری و جنگ و تروریسم تا تخریب محیط زیست و سایر ویرانیها، چیزی به آنها نرسیده است. لذا به خیابانها آمدند که بگویند بس است!

شعارهایی که مردم در خیابانهای بیش از صد شهر سر دادند همان شعارهایی بود که مقاومت ایران طی این سالیان طولانی تکرار میکرد و ۱۲۰هزار شهید در این راه فدیه داد . لذا در اینجا مردم ایران در مواضع و خواسته‌ها و شعارها با مقاومت ایران به یکدیگر میپیوندند. آری، خامنه‌ای درست گفت که آنها وارد صحنه شده و مردم را به دنبال خود میکشند. منبع:الشرق الاوسط ۹۶۱۱۰۳

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here