مقاله سفیر میچل ریس از مقام‌های سابق وزارت خارجه امریکا در روزنامه ریچموند تایمز در باره قیام مردم ایران

32
مقاله سفیر میچل ریس از مقام_های سابق وزارت خارجه امریکا

سفیر میچل ریس، از مقام‌های سابق وزارت خارجه آمریکا طی مقاله یی باعنوان توفان آینده در ایران، در روزنامه ریچموند تایمز دیسپچ Richmond TIMES DISPATCH، درباره قیام مردم ایران در دی ماه ۹۶ نوشت: ما باید پیامی قوی برای مردم ایران بدهیم که از آرزوهای دموکراتیک آنها حمایت می‌کنیم و خواستارِ دولتیِ منتخب در ایران هستیم که به حقوق مردم و حکومتِ قانون احترام بگذارد.

وی افزود در رابطه با ایستادن در کنار مردم ایران حمایتی دوحزبی در کنگره وجود دارد. خانم مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت طرح ۱۰ ماده ای خود را برپایه اصول حقوق بشر ارائه کرده است. مهمتر از همه این که مردم ایران شجاعانه به پا می‌خیزند و خواستار زندگی بهتری هستند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here