معاون رئیس‌جمهوری آمریکا – رژیم ایران حامی اصلی تروریسم در جهان است

9
مایک پنس معاون رئیس_جمهوری آمریکا

مایک پنس معاون رئیس‌جمهوری آمریکا را حامی اصلی تروریسم در جهان توصیف کرد و گفت: از همین روست که این رژیم با شدیدترین تحریم‌ها روبه‌روست و رئیس‌جمهور آمریکا مصمم به تشدید فشارها براین رژیم است.

معاون رئیس جمهور آمریکا به مناسبت سومین سالگرد توافق اتمی با رژیم آخوندی گفت: این توافق، یک توافق بد و در خدمت رژیم ایران بود، رژیمی که در پی تمامیت طلبی در خاورمیانه است و ترور و بی‌ثباتی را ترویج می‌کند. این رژیم، حامی اصلی تروریسم در جهان است و با چنگ انداختن به خاورمیانه قصد سلطه بر آن را دارد و در هر کشوری که با مطامعش مخالفت کند، هرج‌ومرج ایجاد می‌کند.

وی افزود: رئیس‌جمهور آمریکا مصمم است در مقابل بازیگران متخاصم ایستادگی کند و از همین رو رژیم ایران با شدیدترین تحریم‌ و فشار از طرف آمریکا روبروست.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here