سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

مصاحبه با دبیر شورای ملی مقاومت ایران در فرانسه

0 21

رژیم ایران بدنبال برپایی یک امپراطوری آخوندی در کشورهای عربی است

رژیم ایران با مرگ رفسنجانی رئیس جمهور اسبق تعادل خودش را از دست داده است

حزب الله لبنان نقشی تخریب‌کننده  در منطقه عربی و به نفع رژیم ایران ایفاء میکند

این رژیم تا کنون ۱۲۰هزار نفراز مردم ایران را اعدام کرده است

این رژیم  شبه نظامیان را بعنوان مزدور از همه کشورها وارد میکند

رژیم ایران با اهرم شیعه برای ویران کردن کشورهای عربی بازی میکند.

ترامپ در رفتار خود با رژیم ایران با اوباما تفاوت زیادی میکند

مردم ایران از رفتار رژیم آخوندی راضی نیست

ایران  از کشورهایی است که درحال حاضر در تحولات وحوادث منطقه عربی و بطور خاص کشورهایی که از جنگ وبحران رنج می برند نقش زیادی دارد. شاید دیده شدن قاسم سلیمانی در حلب بعنوان فرمانده سپاه قدس در سپاه پاسداران انقلاب ایران بعد از پیروزی اخیری که رژیم سوریه آنرا محقق کرد از مهمترین نشانه هایی است که بر دامنه حضور ایران و شبه نظامیان آن دلالت دارد. شبه نظامیانی که آنها را از کلیه کشورها آورده تا فتنه انگیزی و بحران سازی کرده و در جنگهای کشورهای عربی شرکت نمایند. این عاملی است که باعث شده رژیم ایران وشبه نظامیان آن سوالهای بسیاری را برانگیزند. از اینرو سایت الفجر اینبار سفری فرا قاره ای دارد تا در فرانسه توقف نماید و یک گفتگوی ویژه با دبیر شورای ملی مقاومت ایران ابوالقاسم رضایی انجام بدهد.

او عضوی از برجسته ترین و بزرگترین خانواده شهدای مقاومت ایران از زمان شاه میباشد که ۷نفر از اعضای خانواده اش در جریان مبارزه با شاه وخمینی شهید شده اند. سه تن برادرانش در زمان شاه.. به شهادت رسیده اند. به همین دلیل این خانواده از اصیلترین خانواده های ایرانی قلمداد شده و با توجه به تعداد شهدایش, در ایران شناخته شده میباشد.

پدر وی در پاریس فوت کرد و او به همراه مادر و خواهرش در آنجا باقی ماندند. بعد از روی کار آمدن خمینی آنها بخاطر حمایت از جنبش مجاهدین خلق تحت فشارهای زیادی از طرف حکومت قرار گرفتند, بنحوی که در سال ۱۹۸۱ این خانواده مجبور به ترک ایران ورفتن به فرانسه شد و از آن زمان تا کنون در پاریس زندگی میکنند.

ابوالقاسم رضایی در حال حاضرمنصب دبیر شورای ملی مقاومت ایران را بر عهده دارد وتا کنون با کانالهای تلویزیونی بسیاری مصاحبه داشته است که برجسته ترین آن کانال تلویزیونی العربیه بود که در آن فیلمی نیز از زندگی ومقاومت او پخش شد.

ابوالقاسم رضایی در این گفتگوی جذاب بسیاری از اسرار رژیم ایران در کشورهای عربی و نقش آن در ایجاد گرایشاتی متمایل به شیعه و جنگ با اهل سنت چه بصورت علنی یا  مخفی که احتمالا بسیاری از آن اطلاعی نداشته باشند را فاش میکند.  متن این گفتگو در زیر آمده است:

۱ـ از شورای ملی مقاومت برایمان بگوئید؟

شورای ملی مقاومت ایران در ماه ژوئیه سال ۱۹۸۱ درتهران تاسیس شد که هدف آن سرنگونی رژیم تروریستی حاکم بر ایران که بنام مذهب حکومت میکند بود. همچنین  برای اذعان بر دمکراسی در ایران وجایگزین کردن حاکمیت ملی ومردمی بجای سلطه ولی فقیه شورای ملی مقاومت تاسیس شد و دفتر مرکزی آن نیز درحال حاضر در پاریس می باشد.

شورای ملی مقاومت ایران خانم مریم رجوی را بعنوان رئیس جمهور در دوران انتقال انتخاب نمود که بعنوان سمبل وحدت ملی وتضمین همبستگی ویکپارچگی جامعه ایرانیان بوده ویک برنامه ۱۰ ماده ای که رؤس برنامه ونظرگاه مقاومت ایران است را ارائه کرده است.

شورای ملی مقاومت داری ۶۰۰ عضو می باشد که نیمی از آنان را زنان تشکیل میدهند علاوه براین نمایندگانی از اقلیتهای دینی ومذهبی در جامعه ایران نیز دراین شورا وجود دارد ودرحال حاضر ۲۵ کمیسیون کارهای تخصصی و امور پروژه ها وبرنامه ها وطرح ریزی برای آینده را انجام می دهند.

۲ـ پایه سیاست خارجی شورای ملی مقاومت ایران چیست؟

سیاست خارجی شورای ملی مقاومت ایران بر پایه استقلال واحترام به میثاقهای سازمان ملل وتوافقنامه های بین المللی وحسن همجواری و همکاری منطقه ای وبین المللی ونیز عدم دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر استوار است.  شورا همچنین ملزم به حفاظت از صلح وآرامش در منطقه بوده وهرگونه خشونت وتوسعه طلبی را محکوم میکند. علاوه بر این شورا با هرگونه توسعه و ایجاد فعالیتهای اتمی وتولید سلاحهای کشتار جمعی مخالف میباشد.

۳ـ آنچه در کنترل رژیم سوریه و ایران بر حلب بوقوع پیوست را چگونه ارزیابی میکنید؟

جنایاتی که رژیم ایران و شبه نظامیان وابسته به آن از جمله حزب الله  لبنان و گروههای عراقی و افغانی وپاکستانی وابسته به آن مرتکب شدند  بوضوح ثابت کرد که رژیم ایران مثل همیشه به وحشیانه ترین صورت به سرکوب مردم مظلوم ومحروم می پردازد. اما وقایع حلب وتحولات سوریه پس از آن حقیقت دیگری را هم نشان داد وآن این بود که در تحولات سوریه ایران نقش پائین تری دارد.

فراموش نمیکنیم, این رژیم ایران بود که چون در جنگ با مردم سوریه شکست خورده بود دو سال پیش دست به دامان روسیه شد تا با کمک گرفتن ازاین کشور و بمباران هوائی مردم سوریه بتواند از شکست خود و رژیم اسد جلوگیری کند. توافق آتش بس اخیر بین ترکیه و روسیه واپوزیسیون سوریه مبین این حقیقت است که رژیم نقش جدی در تحولات سوریه ندارد و موضعش بسیار ضعیف است. آنچه رژیم ایران برای مردم سوریه به ارمغان آورد قتل عام و بشکه های انفجاری, خرابی و ویرانی و آوارگی بود و همه اینها بخاطر حفظ رژیم منحوس اسد بود و این چیزی است که مقامات رژیم از صدر تا ذیل به آن اذعان میکنند

۴ـ قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس رژیم ایران بدنبال کنترل بر حلب در این شهر ظاهر شد. دلایل حضور وی چیست؟

در این رابطه دو موضوع وجود دارد اول اینکه رژیم بدلیل  بحرانهای بین المللی وداخلی که با آن مواجه است و ناتوانی درحل آنها به قدرتنمائی نیاز دارد تا بتواند به این وسیله روحیه نیروهای خود و مزدورانش را حفظ کند بنابراین میخواهد بگوید, این ایران بود که درحلب پیروز شد و موضوع دوم اینکه این حضور نشانه آشکار دخالت ایران درکشورهای منطقه و سوریه است و الا چه ربطی به ایران دارد که درتحولات داخلی سوریه دخالت کند چه برسد به دخالت نظامی واین خود یک سند محکم است که باید رژیم ایران را بخاطر جنایاتش درسوریه و ارتکاب جنایت جنگی به دادگاه بین المللی احاله داد که قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای احاله کسانی که در قتل عام در حلب دست داشته اند در همین راستا قابل توجه است و بایستی از آن حمایت و از طرف ارگانهای ذیربط بین المللی پیگیری شود.

۵ـ بسیاری از اینکه رژیم آخوندی بوسیله اعتقادات شیعه در سوریه میگنجد صحبت میکنند, این حرف چه میزان واقعیت دارد؟

واقعیت این است که رژیم آخوندی یک رژیم قرون وسطائی است و بنابراین برای استمرار حاکمیت خود بر مردم ایران از ابتدای به قدرت رسیدن خمینی در سال ۱۹۷۹ تا کنون به دو اهرم سرکوب داخلی ودخالت در کشورهای منطقه و صدور بحران و تروریسم به این کشورها متکی است و برای صدور بحران و ترور به کشورهای منطقه ادعای حمایت از شیعه میکند تا به این وسیله بتواند بر روی افکار عمومی شیعیان در جهان عرب تاثیر بگذارد و در عین حال تفرقه بین سنی و شیعی ایجاد کرده و جنگ فرقه ای راه بیاندازد که خودش یک بحران اضافی در کشورهای منطقه است. این رژیم هیچ ربطی به شیعه و اسلام ندارد این رژیم تا کنون ۱۲۰هزار نفر ازمردم ایران را بدلیل مخالفت سیاسی اعدام کرده است که اکثریت قریب به اتفاق آنان شیعه بودند. ادعای حمایت از شیعه یک ترفند و عوامفریبی این رژیم برای دخالت در کشورهای عربی است ولا غیر, رژیم دخالتهای خودش در عراق را بعنوان کربلا و راه قدس از طریق کربلا و دخالتهایش در سوریه را بعنوان دفاع از حرم زینب انجام میدهد درحالیکه خمینی در طول حاکمیتش در ایران حتی یکبار از حرم امام رضا در مشهد زیارت نکرد و برعکس برای خراب کردن وشیطان سازی از مجاهدین سرسخت ترین مخالفینش حرم امام رضا را منفجر کرد, وسپس انگشت اتهام را متوجه مجاهدین خلق نمود. این را بعداً در اختلافات داخلی مسئولین همین رژیم اعتراف کردند.

۶ـ آیا رژیم ایران بواقع قصد بر پائی مجدد امپراطوری فارسی را دارد؟

دخالت درامور کشورهای دیگر و توسعه طلبی ذات این رژیم و بود ونبود آن است این رژیم هرگز ادعا نکرده که امپراطوری فارسی میخواهد بلکه واقعا دنبال امپراطوری ولایت فقیه است که نام آنرا نیز خمینی قبل از به حاکمیت رسیدن حکومت اسلامی یا ولایت اسلامی گذاشته بود چیزی شبیه نامی که داعش برای خودش گذاشته است, چون بدون این توسعه طلبی استمرار حاکمیتش درداخل ایران امکان پذیر نخواهد بود. پایه اصلی ولایت فقیه هم سلطنت مطلقه فقیه است بارها خمینی وسایر آخوندهای تراز اول این رژیم تاکید کرده اند که اگر همه مردم چیزی بگویند ولی ولی فقیه خلاف نظرآنها رای بدهد باید به نظر ولی فقیه عمل کرد چون او نماینده خدا برروی زمین است. علاوه براین آخوندها از طرق مختلف و منجمله ایجاد نیروهای مسلح وابسته به خود درکشورهای منطقه مثل حزب الله در لبنان و یا حشد الشعبی درعراق, شبیبه در سوریه  و… تلاش میکنند این خط را پیش ببرند ولی سئوال اصلی این است که آیا این رژیم توان چنین کاری را دارد؟ پاسخ این است که هرگز, زیرا رژیمی که اکنون ضعیف و در مرحله سرنگونی است, برای حفظ حیات ننگین خود از این شعار بعنوان یک اهرم استفاده میکند.

۷ـ شما چه اطلاعاتی از نیروهای شبه نظامی فرقه گرا دارید که در ایران میجنگند؟ چگونه رژیم آخوندی اینها را به مناطق درگیری میفرستد؟ و معروف ترین کشورهایی که این شبه نظامیان را از آنها میآورد کدامها هستند؟

اطلاعات کاملی از شبه نظامیان وابسته به رژیم آخوندی حاکم برایران ازسوی شورای ملی مقاومت ایران و مجاهدین خلق ایران تا کنون منتشر شده است این اطلاعات موثق را ما ازطریق شبکه مجاهدین داخل ایران و از درون ارگانهای این رژیم بدست آورده ایم. دهها گروه شبه نظامی وابسته به این رژیم در کشورهای مختلف عربی وجود دارد که با جزئیات و نحوه آموزش آنان و چگونگی اعزام آنان به مناطق مختلف و تسلیحات و فرماندهی و… افشاکرده ایم. رژیم آخوندی سعی میکند که درهمه کشورهای منطقه وازمردم همان کشورها مزدوران خود را سازمان دهد علاوه برآنان از مزدوران افغانی وپاکستانی خود نیز درنبرد با مردم سوریه استفاده کرده ومیکند. این علاوه برحزب الشیطان لبنان و گروه ۹ بدر و گروه نجبا و گروه عصائب اهل الحق در عراق  می باشد.

۸ـ لطفاً برای ما در مورد وضعیت حقوق مردم که در داخل ایران زندگی میکنند, توضیح دهید؟ میزان خشم مردم از این رژیم چقدر است؟

همانگونه که گفتم این رژیم فقط با سرکوب وکشتار مردم ایران به حاکمیت خود ادامه میدهد. تمام ثروت مردم ایران که بر روی دریائی از نفت قرار دارد صرف چپاولگری و دزدی آخوندها و یا صرف صدور تروریسم و بحران به کشورهای منطقه میشود درحال حاضر طبق اعتراف خود رژیم بیش از ۲۰ ملیون نفر از مردم ایران حاشیه نشین  و بیش از۱۳ ملیون نفر ازمردم ایران در زیرخط فقر زندگی میکنند, تحت حاکمیت آخوندها هر بار پدیده جدیدی از وضعیت فلاکت بار اجتماعی بارز میشود که هرکدام تبدیل به یک بحران اجتماعی میشود, همین اخیراً بود که موضوع گورخوابی آنهم درحاشیه طهران که پایتخت ایران است افشا شد و مردم بی خانمان از فرط فقر و نداری مجبورند در قبرهای خالی زندگی کنند. اخیرا خود رژیم اعتراف کرد که مردم از شدت فقر بچه های خود را به قیمت ۲۵ دلار می فروشند. روحانی رئیس جمهور رژیم چند روز پیش به ابعاد وحشتناک بیکاری در جامعه ایران اعتراف کرد. کارتن خوابی یک شیوه زندگی در ایران شده است و روزنامه ها نوشتند تنها در یک منطقه تهران حدود ۲۰۰هزار نفر کارتن خواب وجود دارد که درکارتن در کنار خیابان میخوابند. اعتیاد که حاصل فقر وبیکاری است به ابعاد وحشتناک خود رسیده است. فروش اعضای بدن ازقبیل کلیه و حتی مغز استخوان به یک امر رایج برای گذران زندگی تبدیل شده است. یک نماینده رژیم اعتراف کرد که حداقل ۴ میلیون نفر درایران امسال نتوانستند به مدرسه بروند وبیسوادی رو به گسترش است. نرخ بیکاری طبق آمارهای خود رژیم که البته واقعی هم نیست با این وجود ۳۲ درصد است. سه ملیون کودک کار وجود دارد که به جای رفتن به مدرسه در خیابانها به کار مشغولند و این درحالی است که همین رژیم حداقل ۱۲۰هزار نفر ازبهترین فرزندان مردم را به جرم مخالفت با این رژیم اعدام کرده است. و از سوی دیگر برای جنگ در کشورهای دیگر مانند سوریه و… هزینه های سرسام آور میکند.

۹ـ شما کمکهای نیروهای بین المللی از رژیم آخوندی در منطقه عربی را چگونه میبینید؟ آیا آمریکا دست آخوندها در منطقه را عملاً باز گذاشته که هرچه میخواهد انجام بدهد؟ اگر اینطور است سود آمریکا وسائرنیروها از این کار چیست؟

واقعیت این است که سیاست اوباما در طول هشت سال حاکمیت خود نزدیکی به ایران بود بهمین دلیل هم دست رژیم و مزدورانش را عملا درمنطقه باز گذاشته بود تا هرکاری میخواهند بکنند. مثلا در سال ۲۰۰۹ که قیام مردم ایران به اوج خود رسیده بود و رژیم ایران مردم را در خیابانهای تهران کشتار میکرد اوباما نه تنها اقدامات رژیم را محکوم نکرد و از مردم ایران حمایت نکرد بلکه برعکس برای خامنه ای و سران رژیم نامه استمالت فرستاد. یا درعراق اوباما از مالکی حمایت مطلق کرد وحتی در سازش بارژیم بود که مالکی که بازنده انتخابات بود را به جای ایاد علاوی که برنده انتخابات بود به روی کار آوردند و عراق را در سینی طلایی به آخوندها دادند و رژیم از فرصت بادآورده عراق استفاده ماکزیمم خود را کرد هدف اصلی اوباما هم این بود که ازطریق سازش با رژیم و دست باز دادن به آن در منطقه بتواند موضوع هسته ای ایران حل وفصل کند.

۱۰ـ شما روابط بین ترامپ و رژیم ایران در سال جدید را چگونه میبینید؟ بویژه اینکه برخی اظهارات خصمانه از سوی ترامپ در رابطه با پرونده اتمی رژیم مطرح شده است؟

واقعیت این است که با رفتن اوباما سیاست نزدیکی به رژیم ایران و دوران امتیاز دادن به رژیم ازجیب مردم ایران و منطقه به پایان رسیده است چون دولت جدید امریکا نفعی در این کار ندارد و برعکس توافق هسته ای اوباما با آخوندها را هم قبول ندارد اینکه درآینده چه خواهد شد را باید منتظر تحولات آینده باشیم اما قطعا دیگر مثل گذشته نیست ودوران امتیاز دادن به رژیم تمام شده است.

۱۱ـ آیا عملاً رژیم آخوندی به صلح آمیز بودن برنامه هسته ایش آنطوری که در سطح بین المللی روی آن توافق شد پایبند است؟

رژیم ایران فقط یک زبان می فهمد و آنهم زبان قاطعیت است اگر رژیم ببیند که جامعه بین المللی نسبت به اقدامات او سازش میکند قطعا دنبال طرحهای خود در مورد هسته ای رفته و قرارداد را نقض خواهد کرد کما اینکه در همین اواخر آب سنگین اضافی خارج از توافق تولید کرد و وقتی جامعه بین المللی نسبت به این امر واکنش نشان داد مجبور شد که آب سنگین اضافی را به خارج از کشور بفرستد. بنابراین میزان التزام آخوندها به توافقنامه بستگی به قاطعیت جامعه بین المللی دارد

۱۲ـ ما در مورد جنایتهای رژیم آخوندی درحق مردم ایران بویژه مخالفینش زیاد میشنویم, رژیم چگونه این جنایتها را مرتکب میشود بویژه اینکه نیروهایی غیر نظامی بنام بسیج نیز دارد که مستقیم با مردم رو در رو هستند؟

میزان تنفر وانزجار مردم ایران ازاین رژیم را باید در میزان سرکوبگری این رژیم دید مثلا همین الان یک جنبش دادخواهی شکل گرفته که میخواهد سران این رژیم را بخاطر جنایت علیه بشریت در قتل عام بیش از سی هزار زندانی سیاسی ایرانی در تابستان سال ۱۹۸۸ به محاکمه بکشد دراین سال به دستور خمینی در طول دو ماه بیش از سی هزار زندانی سیاسی که عمده آنان هم ازمجاهدین خلق بودند اعدام شدند این جنایت وحشیانه برای نابود کردن مقاومت مردم ایران بود که البته موفق نشدند.

رژیم آخوندی تنها رژیم حاکم در جهان است که برای هر اداره و هر ارگان و موسسه ای یک نیروی سرکوبگر دارد از نیروی انتظامی و سپاه پاسداران گرفته تا بسیج و نیروهای کنترل رفتارمردم و نیروی سرکوبگر تحت عنوان پلیس اخلاق و انجمن های اسلامی وابسته به رژیم در تمامی دانشگاهها که کار کنترل وسرکوب دانشجویان را برعهده دارند و وزارت اطلاعات و انجمن های مختلف وابسته به رژیم در تمام ادارات و… فراموش نکنید که ایران درصدر کشورها بلحاظ تعداد اعدامها نسبت به جمعیت است و روند اعدامها آنهم در ملاء عام و بر روی جراثقال که شیوه ضد بشری و خاص این رژیم است, رو به افزایش هم هست اعدام ابزار روزانه رژیم برای سرکوب مردم ایران وایجاد رعب وترس دربین آنان است .

۱۳ـ   حسن نصرالله آیا واقعاً فرمانده ای است که بر اسرائیل پیروز شده؟ نقشی که او در منطقه ایفا میکند چیست؟

حسن نصرالله رسما بارها گفته که امکانات را ازرژیم آخوندی میگیرد و سیاستهای این رژیم درمنطقه را پیش میبرد. آیا نقش تخریبی بالاتر از قتل و کشتارمردم سوریه توسط حزب الشیطان وجود دارد؟ حزب الله عامل کشتار مردم سوریه در طول این سالیان است مضافا برنقش این حزب درآموزش دادن وتشویق سایرنیروهای وابسته به رژیم در عراق و یمن وبحرین و… که همه نشاندهنده نقش مزدوری وتخریبی حزب الله وحسن نصرالله در منطقه می باشد, پایان این جنایتها راهی جز قطع ایادی این رژیم از کشورهای منطقه اخراج آن از سازمان کشورهای اسلامی و درنهایت سرنگونی آن توسط مردم و مقاومت ایران ندارد که کشورهای منطقه نیز باید به یاری مردم و مقاومت ایران برای رهایی خلقهای منطقه برخیزند.

۱۴ـ بعضی از مرگ رفسنجانی رئیس جمهور سابق بعنوان فروپاشی بزرگ برای رژیم ایران نام میبرند شما آنرا چگونه می بینید؟

همانگونه که میدانید رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت رژیم بود که با مرگ او یکی از پایه های رژیم فاشیستی مذهبی حاکم برایران در هم شکست. رفسنجانی در طی ۳۸سال نقش های بزرگی در سرکوب, صدور تروریسم وتلاش برای دستیابی به بمب اتمی داشت وحال با مرگ وی رژیم تعادل داخلی وخارجی خودش را از دست داده است.

۱۵ـ بعضی ها تأکید میکنند که در دوران رفسنجانی شاهد موجی از ترورهای شخصیت های بزرگی بوده ایم حقیقت این موضوع چیست؟

رفسنجانی متهم به صدور فرامین کشتن شخصیت های معروف اپوزسیون در خارج کشور بودکه ازجمله ترور مخالفین کرد ایرانی در رستوران میکونوس در سال ۱۹۹۲ ونیز ترور کاظم رجوی از شورای ملی مقاومت ایران وهمچنین محمد حسین نقدی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در رم در ماه مارس ۱۹۹۳ می باشد. علاوه براین در دوران ریاست جمهوری او در سال ۱۹۹۶مأموران ایرانی اقدام به انفجار برجهای خبر در عربستان سعودی نمودند وزهرا رجبی از شورای ملی مقاومت ایران را در فوریه ۱۹۹۶ به همراه یکی از همکارانش در استانبول ترور کردند.

۱۶ـ آیا رفسنجانی آنطور که بعد از مرگش گفته شده احکامی که صبغه مذهبی داشته است را درعمل تایید میکرد؟

بله با شروع اعدامات گسترده در سال ۱۹۸۱ رفسنجانی بطور رسمی دفاع از این قتل عام وحشیانه را تکرار میکرد ودر اکتوبر ۱۹۸۱ گفته بود که براساس دستورات الهی بایستی مجاهدین خلق ازمقاومت ایران ۴ حکم باجرا در بیاید: ۱-کشته شدن  ۲-بدار آویختن  ۳- قطع دست وپای آنها ۴- منزوی کردن آنها از جامعه

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.