مشاور امنیت ملی کاخ سفید: برنامه موشکی استبداد مذهبی ایران می‌تواند جهان را تهدید کند

117

ژنرال مک مستر مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز پنجشنبه ۳۰شهریور ۹۶ از موضعگیری دونالد ترامپ علیه رژیم ایران در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد دفاع کرد.

وی در مصاحبه با سی.ان.ان گفت:‌ «رژیم ایران به گسترش برنامه موشکی خود ادامه می‌دهد. گسترش موشکی که می‌تواندبعداً با برنامه اتمی درهم آمیزد. رژیم ایران نه فقط روی خط حرکت نکرده بلکه با به چرخش در آوردن سانتریفوژهای بسیار و آب سنگین بسیار، از خط عبور کرده است.»

مک مستر افزود:‌ «شما چطور می‌خواهید به این رژیم اعتماد کنید که (توافق) را به اجرا در آورد! بنابراین برای نظارت نیاز به نیروی بسا بیشتری است. پرداختن به سایر توانمندیهای رژیم ایران مانند برنامه موشکی ضروری است. این حکومت استبداد مذهبی می‌تواند جهان را تهدید کند.».

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here