مسعود رجوی – پیام شماره ۱۱ – دوران آماده‌باش سرنگونی

186
مسعود رجوی

با گسستن بندهای مماشات و استمالت که آخوندهای ضدبشر را سه دهه در ناز و نعمت فرو برده بود، وارد دوران آماده باش می‌شویم. هر چند طول بکشد و هر چند نشیب و فراز داشته باشد، سرنگونی دشمن ضدبشری محتوم است.

مسعود رجوی ۱۲ آبان ۱۳۹

برگرفته از سایت مجاهد

لینک به سایت مجاهد سایت منبع

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here