سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

مسعود خدابنده- ابراهیم خدابنده- ان سینگلتون-هادی عامری- اما نیکلسون

0 44

گزیده ای از برخی مقالات ایران افشاگر

یکی، «هادی عامری» (وزیر راه و ترابری مالکی) به دستبوسی ولی فقیهش به تهران می رود …

هادی عامری وزیر راه و ترابری نوری مالکی هنگام دستبوسی خامنه ای در تهران

اما نیکلسون و هادی عامری فرمانده نیروی ۹بدر و

وزیر راه و ترابری مالکی در بغداد

و دیگری، «اما نیکلسون» با تغییر قیافه به زندان اوین به دیدار ابراهیم خدابنده میرود تا او را بر روی صندلی داغ رژیم بنشاند یا برای شرکت در جلسه انجمن نجاست می شتابد…

اما نیکلسون و ابراهیم خدابنده اما نیکلسون در انجمن نجاست

و اما رابطه مصاحبه «یونسی وزیر اطلاعات وقت رژیم» با «بی بی سی» و دیدارش با «اما نیکلسون» در سال۸۳ و ارتباط اینها «علیه مجاهدین…»

کیهان رژیم- ۲۶اسفند۸۳- توضیحات وزارت اطلاعات در رابطه با یونسی و BBC و اما نیکلسون

«در واقع امر این مصاحبه حاصل استفاده خبرنگار تلویزیون بی بی سی در جریان یک گفت و شنود با خانم «اما نیکلسون» بوده است… خانم اما نیکلسون با توجه به سمت نمایندگی خود در مجلس انگلستان و اتحادیه اروپایی، در سالهای اخیر، تلاش ویژه یی را صورت داده تا با جمع آوری مدارک و اسناد معتبر و غیرقابل انکار، نام گروهک تروریستی منافقین را در فهرست گروههای تروریستی و ضدبشری جهان قرار دهد. وزارت اطلاعات از این فرصت استفاده نموده و طی جلسه یی، نکاتی را در باره برخی مسائل با ایشان بازگو نموده است.

البته خبرنگار بی بی سی نیز همراه مشارالیها در آن مذاکره و جلسه حضور داشته و …»

از سوی دیگر «ان سینگلتون زن انگلیسی مسعود شیطان بنده(خدابنده) که «مشاور نوری المالکی»! و از مأمورران وزارت اطلاعات است، در سال،۲۰۰۴ با «آن یکی شیطان بنده(ابراهیم خدابنده)»، در زندان اوین، دیدار کرده و راه به همکاری و خیانت کشیدن این یکی شیطان بنده را با رژیم و وزارت اطلاعات، باز کرده تا که این ابراهیم خدابنده (شیطان بنده) بر روی صندلی داغِ رژیم در سیمای منحوس آخوندها به ندامت و ذلت کشانده شد…

سینگلتون- اطراف اشرف! BBC مسعود خدابنده مشاور مالکی! ابراهیم خدابنده روی صندلی داغ!

پست ترین و رذل ترین مأموررین وزارت بدنام را چه چیزی به هم پیوند می دهد؟

ایران-افشاگر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.