مریم رجوی: “شمارش معکوس دیکتاتوری فاشیستی آخوندها آغاز شده است”

39
مریم رجوی مصاحبه

رجوی در این مصاحبه به تظاهرات عظیمی كه شهرهای مختلف ایران را در آغاز امسال فراگرفت، پرداخت تا بار دیگر بر ماهیت سیاسی برجسته این تظاهرات تأكید كند وبگوید كه تصمیم او وخلق ومقاومت ایران بر سرنگونی رژیم متمركز است. 

رجوی می‌گوید یكی از اختلافات اصلی بین قیام سال ۱۳۹۶ با قیام سال ۱۳۸۸ این است كه آن قیام به‌دلیل درگیری انتخاباتی بین دسته‌های مختلف حاكم شروع شد. در حالی كه این بار از آغاز، درگیری بین طبقات محروم جامعه ورژیم سركوبگر، جنگ افروز وغارتگر بود. بیشتر بخوانید لینک به منبع 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here