سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

مریم رجوی: دبیرکل ملل ‌متحد هیأتهایی را برای دیدار با دستگیر شدگان تعیین کند

0 206

در پی اذعان وزیر اطلاعات رژیم به‌دستگیریهای مرتبط با مجاهدین، مریم رجوی از دبیرکل ملل ‌متحد .خواست هیأتهایی را برای دیدار با دستگیر شدگان تعیین کند

.وزیر اطلاعات رژیم اعتراف کرد که در سال گذشته ۱۱۶تیم مرتبط با مجاهدین را دستگیر کرده است

سخنگوی مجاهدین: دستگیریهای سال ۹۷ که آخوند خونخوار به شمه‌ای از آن اعتراف می‌کند، بسیار بیشتر بوده است. سر دژخیم اطلاعات رژیم عمداًً دستگیریهای اطلاعات سپاه را از قلم انداخته است. اکنون رژیم باید حساب یکایک دستگیر ‌شدگان را پس بدهد. قدرت‌نمایی دیرهنگام پس از لیست‌گذاری سپاه دیگر اثر ندارد.

خانم مریم رجوی از دبیرکل ملل متحد، شورای حقوق‌بشر و سازمانهای بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر خواست در پی اذعان وزیر اطلاعات رژیم به بخشی از دستگیریهای یک سال گذشته، هیأتهایی را برای دیدار با دستگیر شدگان و بازدید از زندانهای رژیم تعیین کنند. رژیم باید اسامی همه دستگیر شدگان را منتشر کند و به مراعات تمامی حقوق آنان طبق قوانین بین‌المللی گردن بگذارد.

مریم رجوی@Maryam_Rajavi_P

از دبیرکل ملل‌متحد، شورای و سازمانهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر میخواهم در پی اذعان وزیر اطلاعات رژیم به بخشی از دستگیریهای یک سال گذشته، هیأت‌هایی را برای دیدار با دستگیرشدگان و بازدید از زندان‌های رژیم تعیین کنند.

۱۲۲ people are talking about this

مریم رجوی@Maryam_Rajavi_P

از دبیرکل ملل‌متحد، شورای و سازمانهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر میخواهم در پی اذعان وزیر اطلاعات رژیم به بخشی از دستگیریهای یک سال گذشته، هیأت‌هایی را برای دیدار با دستگیرشدگان و بازدید از زندان‌های رژیم تعیین کنند.

مریم رجوی@Maryam_Rajavi_P

رژیم باید اسامی همه دستگیرشدگان را منتشر کند و به مراعات تمامی حقوق آنان طبق قوانین بین المللی گردن بگذارد.

۹۳ people are talking about this

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.