مریم رجوی از قانون تحریمهای جدید استقبال و بر ضرورت اعمال کامل و فوری آنها تأکید می کند اخراج پاسداران و شبه نظامیان از منطقه لازمه اجرای این قانون است

148

خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران از تصویب لایحه قانونی در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا مبنی بر اعمال تحریمهای جدید علیه رژیم آخوندی به خاطر نقض حقوق بشر و تولید و تکثیر موشکهای بالستیک و همچنین به خاطر اعمال تحریمات تروریستی علیه سپاه پاسداران استقبال کرد. وی افزود: مقاومت ایران از سالها قبل بر ضرورت نامگذاری سپاه پاسداران به مثابه حافظ تمامیت رژیم آخوندی و بازوی اصلی آن در سرکوب و صدور تروریسم و بنیادگرایی در لیستهای تروریستی تأکید کرده بود اما مماشات با دیکتاتوری آخوندی درست بر عکس، راه را برای تاخت و تاز پاسداران و مزدورانشان در تمام منطقه باز گذاشت. 

خانم رجوی بر ضرورت اعمال بلادرنگ و همه جانبه این تحریمها، با همه الزامات آن تأکید کرد و گفت: هیچ راهی برای فرار رژیم و ارگانهای رسمی و غیر رسمی و طرف حسابهای داخلی و خارجی آن نباید باقی گذاشت. وی از سایر کشورهای جهان به ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه خواست به این تحریمها بپیوندند و اجازه ندهند رژیم آخوندی روابط و تجارت با این کشورها را به وسیله یی برای سرکوب داخلی و صدور تروریسم و جنگ افروزی تبدیل کند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران افزود: علاوه بر اعمال بلادرنگ تحریمها علیه سپاه پاسداران و ارگانهای مرتبط با آن، اخراج سپاه پاسداران و شبه نظامیان وابسته به آن از منطقه به خصوص از سوریه و عراق لازمه اجرای این قانون و لازمه پایان دادن به جنگ و بحرانی است که تمامی منطقه را فرا گرفته است.

خانم رجوی گفت: اعمال تحریمهای همه جانبه علیه رژیم آخوندی بایستی با اقدام فوری علیه مسئولان اعدام و شکنجه و به ویژه قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و در رأس آنها خامنه ای ولی فقیه رژیم تکمیل شود. آنها باید به خاطر ۳۸ سال جنایت علیه بشریت در مقابل عدالت قرار بگیرند. راه حل نهایی بحران منطقه، سرنگونی رژیم نامشروع آخوندی به دست مردم و مقاومت ایران است. به رسمیت شناختن حق و خواست مردم ایران برای سرنگونی آخوندها و استقرار آزادی و دموکراسی در ایران بزرگترین کمک به صلح و آرامش در منطقه و جهان است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۵ مرداد ۱۳۹۶ (۲۷ ژوییه ۲۰۱۷)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here