مردم و جوانان هوشیار آخوند حسن روحانی را حین سخنرانی‌اش در میدان آزادی تهران هو کرده، دروغگو نامیدند

13
هوکردن روحانی در سخنرانی 22 بهمن

روز یکشنبه ۲۲ بهمن؛ روحانی در سخنرانی‌اش در میدان آزادی در تهران؛ دوباره شروع به گفتن دروغ‌هایی برای ساختن خانه و دادن وام به مردم کرد؛ اما مردم و جوانان هوشیار در محل؛ با سر دادن شعار دروغه ، فریبکاری او را افشا کردند 

«هو کردن روحانی…..دروغگو! دروغگو!…»

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here