مردم شهر المفرق اردن, بعد از ظهر جمعه با برپایی تظاهراتی از دولت این کشور خواستار اخراج سفیران رژیم ایران ، عراق و سوریه از اردن شدند.

206

مردم اردن در اعتراض به مداخلات رژیم آخوندی در کشور های منطقه ، تصاویر سران و هم پیمانان رژیم در منطقه و پرچم خرچنـگ نشان رژیم آخوندی را به آتش کشیدند.

به گزارش الاتحاد مردم شهر المفرق اردن, بعد از ظهر جمعه با برپایی تظاهراتی از دولت این کشور خواستار اخراج سفیران رژیم ایران ، عراق و سوریه از اردن شدند.

تظاهرکنندگان پرچم رژیم و آرم سپاه پاسداران و عکسهای خمینی ، خامنه ای بشار اسد, حسن نصرالله، آخوند روحانی و مالکی را به آتش کشیدند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here