محکومیت سفر آوایی جنایتکار توسط کمیته سوئیسی برای دمکراسی و جدایی دین و دولت در ایران

11
موج اعتراض علیه سفر اوایی

کمیته سوییسی برای دموکراسی و جدایی دین و دولت در ایران، متشکل از پارلمانترها و شخصیت‌های مدافع حقوق بشر، طی نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد سفر محتمل وزیردادگستری دیکتاتوری آخوندی، دژخیم علیرضا آوایی به ژنو بمنظور سخنرانی در شورای حقوق بشر را قویاً محکوم کرد و خواستار لغوان شد. 

در نامه شخصیت‌های سوئیسی متشکل در این کمیته، که توسط لورانس ری یل، نماینده پارلمان سوییس

و کریستیان پرگو استاد دانشگاه ژنو، برای زید رعدالحسین ارسال شده، آمده است: ما به شدت با حضور و سخنرانی علیرضا آوایی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مخالف هستیم، زیرا او یکی از آمران کشتار ۱۹۸۸ و یکی از اعضای “کمیسیون مرگ” در استان خوزستان و مسئول کشتار بسیاری از زندانیان سیاسی بدنبال فتوای خمینی است.

کمیته سوئیسی برای دموکراسی و جدایی دین و دولت در ایران خواستار لغو سخنرانی علیرضا آوایی در اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد دستگیری وی بخاطر جنایت علیه بشریت شد و نوشت: در شرایط کنونی، علیرضا آوایی باید به محض رسیدن به سوئیس مطابق با عدالت جهانی دستگیر و در دادگاه حاضر شود.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here