محکومیت بین المللی اعدام یک نوجوان توسط رژیم جنایتکار آخوندی

6
محکومیت بین المللی اعدام-min

در ادامه محکومیتهای بین المللی ، دولت آلمان و اتحادیه اروپا اعدام یک جوان توسط رژیم آخوندی را محکوم کردند.

کمیسر حقوق بشر دولت آلمان گفت این سیاست اعدام ها در ایران باید متوقف شود. این اعدامها نقض مستقیم کنوانسیونهای سازمان ملل در رابطه با حقوق کودک و پیمانهای بین المللی است.

سخنگوی اتحادیه اروپا نیز این اعدام وحشیانه را مغایر کنوانسیونهای بین المللی توصیف کرد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here