سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

محمود نیشابوری – چلوکباب سلطانی آخوندی، باطعم، شقاوت و جنایت، مزدوران

0 23

من از بی قدری خار لب بام دانستمکه ناکس، کس نمی گردد از آن بالا نشستن هابدون اغراق، ترسو ترین، بی پرنسیب ترین، بیشعور وبی هویت ترین انساننماها ی کره ارض، این مزدوران رنگارنگ، فکل کرواتی، ریش بزی و… آخوندیست.

همیشه رسم و راه مزدوران نظام ولایی این بوده و هست، قبل از گردهماییهای مجاهدین از همه سوراخ موشهایشان به طویله سفارت آخوندی پناه و دستور کار می گیرند.نظام بی آبروی آخوندی، حتی دنبال کدخدا وشهردار و… از کشور های بیافرا، و… روستا های مالزی و آفریقاست، تا با آب و وتاب بیاورد به ایران و باگونیهای اسکناس او را بر گرداند.و در رسانه هایش بنویسند و تبلیغ کنند.الان هم همه مزدوران دعوت به چلو کباب با مزه شقاوت و جنایت و دو رویی سفارت شده بودند و آخوند بریده لبنانی را بیاورن و عکس بگیرند و تبلیغ کنند، از مزدوران خدابنده، قربانعلی، رزاقی وکرمی… وهمه ریز و درشتهای بریده مزدوران امدند ، عکس یادگاری با شیخ! انداختند و البته پول توجیبی هم فراموش نشده.ازآنجائیکه آخوند ها در جنایت و خیانت و تبهکاری ، دروغ و دغل در دنیا سقفها زده اند و کسی یارای مقابله با آنهابر سکوی شیطانی آنهانیست،برای همین مزدوران و دست پرورده گان نظام آخوندی نمی توانند از افراد عادی باشند، بلکه از پس هزاران آزمایش در دنائت و خیانت عبور کرده و دل آخوند ها ر ا بدست می آورند، این نابخردان همانند لابی های مزدور و بی هویت در خارج کشور سعی می کنند که بنحویی جلو سرنگونی رژیم آخوندی را بگیرند.اما، این مزدوران فکل کرواتی از ر ده آخوند ها هستند ودر جرگه این نابخردان و خیانت پیشگان تاریخ قرار دارند.حالا پز دروغین حقوق بشری و دموکراتیک بگیرند!.از چراغ سحر و جادوی آنها خباثت و خیانت تراوش می کند.حالا هزار ان سایت و روزنامه، کتاب و داستانسرایی در مدح آخوند ها بکنند، یقه درانی کنند، دخیل کاخ سفید و پارلمان ارو پا و… بشوند، و از مجاهدین و مقاومت بد بگویند و اراجیف گویی کنند، کار از این کار ها گذشته، رژیم جلادان در سراشیبی سقوط قرار دارد، حالا شما پهلوان پنبه های مزدور تاریخ مصرف شما و نظامتان گذشته، ای پیشانی سیاهان.شما پیشانی سیاهان دیگر کارایی ندارید، بهتر است کاسبی و کارتان را عوض کنید!. گردهمایی امسال مشت محکمی بر پیکر فرتوت آخوندا بود.حالا بی غیرتان مزدور دلشان را خوش کنند و عکس یادگاری بردارند.مواظب کلاهتان باشید،داره از سرتان می افتد، نظام آخوندی سرنگون می شود،ابلهان، پست فطرتان

برگرفته ازسایت آفتابکاران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.