مجیزگویی نوه خمینی دجال از خامنه‌ای در نگرانی از سرنگونی کلیت نظام

26
مجیزگویی نوة خمینی دجال از خامنه‌ای

به دنبال حرفه‌ای اخیر روحانی برسر قبر دجال و مقایسه اوضاع نظام با مرحله سرنگونی شاه، ولی‌فقیه ارتجاع ، از فرط افلاس علی خمینی یکی از نوه‌های کوچک‌تر خمینی دجال را به تلویزیون رژیم آورد، تا بگوید اصل نظام و ولایت‌فقیه درخطر است.. 

وی در سخنانش نسبت به خطر مجاهدین و قیام و اوضاع وخامت بار رژیم در سالگرد انقلاب بهمن و تخریب شدن ولایت‌فقیه و شخص خامنه‌ای به باندهای رژیم هشدار داد و با ترس و نگرانی گفت:

«یکی از خیانت‌های بزرگی که [مجاهدین] به این نظام کردند غیرازاینکه آمدند و کشتند و بزرگانی از ما گرفتند این بود که باعث این شدند که والا مسئولین ما در دل مردم بودند می‌رفتند می‌آمدند باعث این شدند که این جوهای امنیتی را پدید آوردند به‌مرورزمان مشکلاتی ایجاد شد

امسال یکی از مهم‌ترین سال‌هایی است که ما با ۲۲ بهمن مواجه می‌شویم دشمنان برنامه‌ها دارند برای ناامید کردن ما دشمنان برنامه‌ها دارند برای کمرنگ کردن اجتماعات ما…

این مردم با همه اختلافات با همه نارضایتی‌ها با همه دل‌نگرانی‌ها که دارند وقتی‌که اصل نظام موردنظر است وقتی‌که جمهوری اسلامی مدنظر است اختلاف‌ها را کنار می‌گذارند… ما باید تلاش بکنیم در داخل خودمان کمترین حد انشقاق را داشته باشیم…

چقدر تخریب کردند ولایت‌فقیه را، چقدر تخریب می‌کنند ولایت‌فقیه را این‌ها ولایت‌فقیه را نفهمیده‌اند، این‌ها نقش ولی‌فقیه در نظام اسلامی را نفهمیده‌اند چقدر تخریب می‌کنند شخص ولی‌فقیه حضرت آیت‌الله… را ما به وجود ایشان افتخار می‌کنیم و از بن دندان معتقدیم که پس از امام هیچ شخصی نداشتیم که بتواند جای امام را پر کند»

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here