مجمع الجزایر رنج – نویسنده : هما جابری

172

برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنیدMajmaolGazareRang_Jaberi

کتاب خاطرات زندان سال ۶۰ از هما جابری

امانت را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه کردیم از برداشتنش سر باز زدند و از آن هراس کردند. اما انسان آن را بر دوش گرفت.

سالهای پرهیجان خرداد ۶۰ را هیچ وقت از یاد نمی برم. تقریبا همه روزه در خیابان های تهران شاهد درگیری دو نیروی متخاصم بودیم , دختران و پسران مجاهد در برابر اراذل و اوباش خمینی .روزانه چندین تظاهرات اعتراضی , در نقاط مختلف شهر به راه می افتاد. خمینی داشت ته مانده آزادیها را نابود می کرد و مجاهدی در مقابلش ایستاده بودند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here