مجلس شیخ، یادآور مجلس شاه درمرحله سرنگونی

12
مجلس ارتجاع

کشور در هفته‌های گذشته، مواجه با اعتراض‌ها، ناآرامی‌ها شد که میتواند پیش‌لرزه یک واکنش اجتماعی اقتصادی و سیاسی بحران‌زا در کشور باشد

نارضایتی مردم از دستگاه‌ها تبدیل به پرخاشگری اجتماعی شده است

یارمحمدی عضو مجلس رژیم ۱۰ بهمن ۹۶:

«بد اخلاقی در نظام اداری و قضایی کشور بیداد میکند از رعایت تکریم ارباب رجوع چیزی بیش از تابلوها و بنرها باقی نمانده و نارضایتی مردم از دستگاه ها تبدیل به پرخاشگری اجتماعی شده بطوریکه بعضا احساس میشود این نارضایتی ها بصورت تعمدی و جهت تحریک مردم برنامه ریزی میشود سوال اینجاست چه راهکاری برای اصلاح امور دارید؟….»

«وزارت بهداشت و درمان در ارتباط با مرگ مادران باردار در بلوچستان، کشته شدن هموطنان سیستانی بعلت بیماری هاری و ناهمگونی عجیب تصمیمات حوزه خدمات رسانی دانشگاه های علوم پزشکی استان کارنامه آن وزارتخانه را مخدوش ساخته است…»

اگر کانکس به تعداد کافی به مردم زلزله زده تحویل داده شده

پس این مردم زیر چادر زندگی میکنند

واقعا چادرها باید درش قایق سوار بکنی اینقدر آب گرفته این چادرها

جاسمی عضو مجلس رژیم ۱۰ بهمن ۹۶:

«درفضای مجازی دیدید که واقعا چادرها باید درش قایق سوار بکنی اینقدر آب گرفته این چادرها رو شرایط برای زلزله زدگان شکننده شده نه نگران کننده و واقعا ما از دولت و رئیس دولت میخواهیم که اگر کمکی به این زلزله زدگان انجام نمیشود و این شرایط را به شرایط عادی و جاری انتقال نمیدهند تا از کشورهایی مثل عراق و مثل افغانستان کمک بگیریم ما که دولت مان متاسفانه در این قضیه ناکارآمد خودش رو نشان داد …»

حسینی عضو مجلس رژیم ۱۰ بهمن ۹۶:

کشور در هفته های گذشته مواجه با اعتراضها ناآرامی ها و در برخی موارد تجمعاتی شد که هنوز بحث بر سر منشا ابعاد و آثار آن مطرح است، ناآرامی های اخیر میتواند پیش لرزه یک واکنش اجتماعی اقتصادی و سیاسی بحران زا در کشور باشد 

این مهم است که همه متوجه شوند ناراضیانی که حق اعتراض مسالمت آمیز و قانونی دارند شهروندان محترم اند.

جا دارد مسئولین در دولت و قوه قضائیه درباره رخداد اخیر بطور دقیق به افکار عمومی گزارش دهند تا ابعاد آن روشن گردد.. برای پیشگیری از بروز ناآرامی های مشابه زیر بنایی ترین کار به رسمیت شناختن و تسهیل مسیرهای قانونی اعتراض از طریق تقویت نهادهای نمایندگی گروه های اجتماعی و تسهیل و تسریع روند درخواست صدور مجوز برای تجمع های مسالمت آمیز است…»

«بطور مشخص از صدا و سیما میخواهم که به جای اصرار بر اعمال سیاست های جناحی القا یأس و تخریب دولت راه را بر شنیدن واقعی صدای ملت نخبگان و انجام گفتگوی ملی باز کند…

امروز متاسفانه مرجعیت رسانه ای آن از صدا و سیمای رسمی خارج شود لاکن در این راستا همه ما نقش داریم از رقبای سیاسی دولت میخواهم توجه داشته باشند»

مجید کیانپور عضو مجلس رژیم از درود و ازنا ۱۰ بهمن ۹۶:

«… ضرورت بازسازی سریع آثار اعتراض های اخیر از شهر دورود و زدودن آثار تخریب های انجام شده »

صفری عضو مجلس رژیم ۱۰ بهمن ۹۶:

«دیروز در دیدار با آقای دکتر رحمانی فضلی وزیر محترم کشور که بعنوان ریاست بحران کشور است خواستیم که دستور فرمائید اگر کانکس به تعداد کافی به مردم زلزله زده تحویل داده شده پس این مردم که حدود دو هزار خانواده هستند چرا زیر چادر زندگی میکنند؟ اما متاسفانه بنیاد مسکن نسبت به خدمات رسانی به این عزیزان تعلل میکند و بدنبال درآمد زایی هستند …»

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here