مجاهد قهرمان، احمد رئوف بشری دوست پس از بيش از ۵سال اسارت در زندانهای خمينی دژخيم در جريان قتل عام زندانيان سياسی مجاهد در سال ۱۳۶۷ به شهادت رسيد.

41

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here