مجاهد صدیق علی خلخالی به جاودانگی پیوست

52
مجاهد صدیق علی خلخالی

مجاهد صدیق علی خلخالی در آبان سال ۵۷ پس از ۳سال تحمل زندان و شکنجه با اوجگیری قیام مردم از زندان شاه آزاد شد. او از همان ابتدای تأسیس دفتر جنبش ملی مجاهدین در مشهد به آن پیوستبیشتر بخوانید لنیک به منبع

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here