مارس ۱۹۴۲ میلادی تصرف شهر رانگون پایتخت برمه ژاپنیها

161

نیروهای امپراتوری ژاپن در این روز تصرف شهر رانگون در مستعمره انگلیسی برمه (میانمار کنونی) را تکمیل و اعلام داشتند که هدف بعدی آنان آزاد کردن هند از سلطه انگلستان خواهد بود. برمه (میانمار) آخرین حد پیشروی ژاپنیها در این سمت آسیا بود. ژاپن در جنگ جهانی دوم به مستعمرات انگلستان، فرانسه، هلند و پرتقال در آسیای خاوری حملهور شده بود.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here