سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

همایون کهزادی مامور درخدمت‌گشتاپوی‌دینی-شیطان‌سازی‌علیه مجاهدین

0 28

مأمور گشتاپوی آخوندی؛ همایون کهزادی

آخوندها برای ضربه زدن به مجاهدین, به شدت دنبال کسب اطلاعات از درون سازمان می باشند تا بتوانند طرحهای تروریستی خود را تکمیل کنند. کما اینکه بسیار نیاز دارند تا از طریق خودفروختگان و پادوهای خائن جنایتکار, علیه مجاهدین شیطان سازی کرده تا هر توطئه, کشتار و جنایتی را توجیه و مشروع کنند. مزدوران گشتاپوی دینی تحت عنوان «اعضا یا هواداران سابق مجاهدین» در داخل یا خارج کشور, صرفاً مهره های کثیفی در دست دژخیمان نظام آخوندی برای پیشبرد کارزار شیطان سازی علیه مجاهدین درراستای پیاده کردن سیاست تهدید و شانتاژ و جاسوسی و تروریسم, هستند.

همایون کهزادی در خدمت همین نیاز رژیم و از همین قماش است.

به خدمت گرفتن مزدوران تحت عنوان «اعضای سابق مجاهدین» برای لجن پراکنی و شیطان سازی یا جاسوسی و اقدامات تروریستی علیه مقاومت ایران روش دائمی و شناخته شده دستگاههای کشتار و ترور و جاسوسی رژیم آخوندی مانند وزارت اطلاعات, سپاه پاسداران و نیروی قدس, در سه دهه گذشته بوده است. همچنانکه در گزارش ارتش آزادیبخش ملی ایران درباره «اعدام جمعی, گروگانگیری, تخریب و انفجار» در اشرف آمده است, بُنجُل ترین مزدوران تحت عنوان «اعضای سابق مجاهدین» برای توبه و ندامت و مصرف در کازار علنی علیه مقاومت مورد استفاده واقع می شوند و شماری از آنها برای «تجسس» و کارهای اطلاعاتی یا تروریستی در پوششهای مختلف به خدمت گرفته میشوند. این موضوع در دو دهه گذشته, بارها در گزارشهای دستگاههای امنیتی کشورهای مختلف مانند آلمان و هلند و انگلستان و سوئد تصریح و گواهی شده است.

وزارت اطلاعات و سپاه آخوندها به ویژه نیروی تروریستی قدس بعد از تعطیلی تیف, هتلهای مختلفی را در بغداد به همین منظور بکار گرفتند. هتل قصر الزهور, هتل یمامه و هتل مهاجر بغداد از جمله این اماکن هستند. همایون کهزادی پس از اخراج نهایی از اشرف در فروردین ۱۳۸۸ در همین قصر الزهور عراقی در خدمت نیروهای امنیتی قرار گرفت. اسناد زیر به روشنی درباره این مزدور سخن می گوید:

نامبرده از سال ۱۳۷۵, بدلیل عدم شایستگی و صلاحیتِ حضور در مناسبات ارتش آزادیبخش, بارها در معرض اخراج قرار گرفت و به او حکم اخراج ابلاغ شد ولی هر بار با خواهش و التماس و انبوهی تعهدات، از خروجی اشرف نامه می نوشت و متقاضی ماندن نزد مجاهدین می شد. چند سند زیر فقط مشتی از خروار است:

(باز هم اخراج و باز هم اشتباه و پشیمانی در خرداد ۱۳۷۷ )

همکاری با نیروهای امنیتی

همایون کهزادی بعد از اخراج از اشرف، از اردیبهشت ۸۸ در قصر الزهور به خدمت وزارت بدنام در می آید و مأموریت جاسوسی و جمع آوری اطلاعات علیه مجاهدین به او محول می شود چرا که کشتار ۶ و ۷ مرداد مجاهدین در اشرف در سال ۸۸ در پیش است و دژخیمان مالکی و خامنه ای به شدت نیازمند اطلاعات و استخدام مأموران لازم برای اجرای طرح و برنامه های خود در اشرف هستند. پاداش این مأموریت ها و خودفروشی سیاسی اعزام به خارجه است .

مزدوران همایون کهزادی (سمت راست) و محمود سپاهی (سمت چپ)

وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس به هنگامیکه همایون کهزادی هنوز در بغداد بود, او را به همراه یکی دیگر از مزدوران به نام سعید ناصری با لباس نیروهای عراقی برای عادیسازی و اینکه شناخته نشوند به داخل اشرف برای کسب اطلاعات وجاسوسی فرستاد تا اطلاعات نیروی تروریستی قدس و نیروهای سرکوبگر مالکی را تکمیل کنند.

از دیگر اقدامات شنیع و رذیلانه این مزدور بعد از حملات ۶ و ۷ مرداد رفتن به بیمارستان بعقوبه همراه با دو مزدور دیگر (محمود سپاهی و سعید ناصری) برای شکنجه روانی ۳۶ گروگان مجروح و تلاش برای چک و خریداری کردن آنها بود که پس از دریافت تودهنی محکم با خفت و خواری ناگزیر از ترک بیمارستان شد.

همایون کهزادی پس از ارائه انواع خوشخدمتی ها و اثبات مزدوری خود برای وزارت اطلاعات, به عنوان یک پادو و مأمور حلقه به گوش, مورد اعتماد گشتاپوی آخوندی قرار گرفت و برای انجام مأموریت های جدید علیه مجاهدین در اروپا, تحت آموزش قرار گرفته و پس از ابلاغ و توجیه مأموریتهای مزبور, برای جاسوسی و ادامه کارزار شیطان سازی علیه مجاهدین و مقاومت ایران, به فرانسه اعزام شد.

۳۶ گروگان عملیات جنایتکارانه ۶ و ۷مرداد ۱۳۸۸ در زندان المثنی بغداد

نکاتی از سوابق همایون کهزادی

شاهمراد زارعی مأمور اطلاعات آخوندها در ایلام که در اسفند ۱۳۷۶ توسط ضداطلاعات ارتش آزادیبخش ملی ایران افشا شد و عامل دستگیری و شهادت شماری از مجاهدین و نیروهای هوادار میباشد, همایون کهزادی را به ارتش آزادیبخش فرستاده بود. اسناد اعتراف شاهمراد زارعی در گزارش مدیریت ضداطلاعات ارتش آزادیبخش در کتاب شکست یک توطئه در سال ۱۳۷۶منتشر گردیده است:

پیام وزارت اطلاعات در سال ۱۳۸۲

سال ۱۳۸۲ خانواده این مزدور که درارتباط با خائنین داخل کشور بودند, پس از توجیه برای رساندن پیام وزارت, با انواع و اقسام وعده و وعیدهای ارگان جاسوسی آخوندها, به اشرف نزد همایون کهزادی آمدند. اسناد و مدارک زیر خود گویای اهداف وزارت جاسوسی و جنایت و مطامع آخوندهاست.

به: خواهر سادات

از: همایون

گزارش اطلاعات

خواهر سادات بحثهای که با آنها کردم اولش زیر بار نمیرفتن چند بار که به آنها … و از رژیم گفتم کمی شک کردن و دوباره ادامه دادن و آنها هر چی میگفتم فقط به رژیم فوش [فحش] میدادم دیدن که من کسی نیستم که با آنها بسازم شروع کردن تمام چیزها را گفتن ولی از اینکه خودشان چطور آمدن چیزی نگفتن.
۱)ابتدا بحث سخنرانی مراد خاکسار در ایلام را کردن که گفته بود همایون یکی دو سال تحت مسئول من بود و چند بار خواسته فرار بکنه که او را گرفتن و مدتی در یک جا نگه داشتن و با شاخص و نشانه دادن و فاکتهای مختلف از من صحبت کرده بود.
۲)بحث مرجان ملک را کردند که با حوری شالچی مرا میشناختن که فرمانده همین اکیپ ۴۲خانواده در مهران میباشد و جزء گروه نجات می باشند.
۳)حکم عفو مرا به خانوادهام داده اند که اگر برگردد کاری به او نداریم
۴)مسئول حفاظت اطلاعات استان ایلام حسینی و مسئول معاونت عملیات یوسفی همراه با مرجان ملک وحوری شالچی در دبیرستانی در مهران مستقر هستند
۵)غفاری که جزء نیروهای اطلاعاتی رژیم است همراه این اکیپ است و فرماندهی این اکیپ را بر عهده دارد که یکسری مدارک و اسناد پیش او می باشد
۶)تشکل یکی از نیروهای اطلاعاتی رژیم است که در حال حاضر خود را بعنوان خبرنگار حرفی کرده و در عراق مستقر است
۷)به این اکیب گفته بودن هر جا که لازم بود به خامنهای و خاتمی و رفسنجانی فوش [فحش] بدهید که کسی به شما شک نکند
۸)گفته بودن که از ما سئوال بکنند که سلاحها و زرهیهای که داشتین الان کجاست
۹)خواهر مریم که فرانسه رفته چرا گرفتنش و الان کجاست
۱۰)پلاکاردهایی که دستشان بود همه آماده از مهران با خود آورده بودن
۱۱)حسینی و یوسفی گفته بودن که اگر همایون بر گردد حتما چند نفری که با او رفتن آنها هم بر می گردن و به او بگویید که حسینی گفته اگر برگردی بهترین امکانات و بهترین باشگاه ورزشی را در اختیار او میگذاریم
۱۲)اصلا ناامید نشوید اگرهم نیاز بود دوباره شما را بر میگردانیم که با این شیوه آنها تحت تأثیر قرار میگیرند و جذب شما میشوند
۱۳)بیشتر روی عواطف و علاقهای که هر کس به مادر و یا کسی را که او دوست دارد انگشت بگذارید
۸۲/۴/۲۸

تشکر خانواده از سازمان مجاهدین

با تشکر از سازمان مجاهدین خلق ایران۸۲/۴/۲۸

اینجانب فرهاد کهزادی درتاریخ ۸۲/۴/۲۲ برای دیدار برادرم که در ارتش آزادیبخش مراجعه کردم و با استقبال گرم از جانب مسئولین سازمان و همچنین برادرم که انتظار آن را نداشتم قرار گرفتم و از پذیرایی و مهمان نوازی مجاهدین کمال تشکر و قدردانی را دارم

همچنین لازم میدانم تصریح کنم که وزارت اطلاعات از علائق انسانی ما به فرزندانمان سوء استفاده کرده و با فریب کاری که وانمود کنیم که سازمان مجاهدین مانع دیدار با فرزندانمان میباشد اما واقعیت این است که هنگام مراجعه به قرارگاه با استقبال گرم از طرف مسئولین سازمان و همچنین برادرم با این که آمادگی قبلی نداشتند قرارگرفتیم و مجدداً کمال تشکر و قدردانی [را] دارم.

با تشکر فرهاد کهزادی ۸۲/۴/۲۶

گواهی خانواده به بطلان تمامی تبلیغات رژیم علیه مجاهدین

(بنام خدا) ۸۲/۴/۲۶

-با تشکر از سازمان مجاهدین خلق ایران

-اینجانب آزاد کهزادی در تاریخ ۸۲/۴/۲۶ برای دیدار پسرعمویم به ارتش آزادیبخش ایران مراجعه کردم

-با استقبال از جانب مسئولین سازمان و همچنین همایون کهزادی که انتظار آن را نداشتم قرار گرفتم و از پذیرایی و مهمان نوازی مجاهدین کمال تشکر و قدردانی را دارم

-همچنین لازم میدانم تصریح کنم که وزارت اطلاعات از علائق ما به فرزندانمان سوء استفاده کرده با فریب کاری

و دروغ پردازی ما را مجبور کرد که وانمود کنیم سازمان مجاهدین مانع دیدار با فرزندانمان میباشد اما واقعیت این است که تمامی این حرفها دروغ محض بوده و هیچ گونه مانعی سرراه ما نبوده و هنگام مراجع [مراجعه] به قرارگاه با استقبال گرم از طرف مسئولین سازمان و همچنین همایون کهزادی با اینکه آمادگی قبلی نداشتند قرار گرفتیم مجدداً کمال تشکر و قدردانی را دارم

امضا

با تشکر آزاد کهزادی

۸۲/۴/۲۶

شمه یی از مأموریتها پس از اعزام به فرانسه

گماشته های اعزامی وزارت اطلاعات به خارج از جمله همایون کهزادی, در اجرای مأموریتهای محوله علیه رزمندگان ارتش آزادیبخش, در مراجعه به سفارت خانههای کشورهای مختلف اروپایی, نامهنگاری به شخصیتها و ارگانهای بینالمللی, شرکت در نمایشات خیابانی وزارت اطلاعات, تجمع مأموران و مستخدمین گشتاپوی آخوندی در والدواز و اورسورواز به منظور ایجاد بلوا و شانتاژ جهت زمینهسازی اقدامات تروریستی آخوندها علیه مقر شورا و رئیسجمهور برگزیده آن از هیچ رذالت و دنائتی کوتاهی نکرده و نمیکنند. مأموریت مزدوران ارسالی به خارجه, دقیقاً امدادرسانی به رژیم در جهت ادامه حاکمیت جنایتکارانه فاشیسم مذهبی میباشد.

در آستانه گردهمایی بزرگ ۶ تیر۹۳ مقاومت ایران در ویلپنت پاریس که با استقبال پرشور هموطنان از کشورهای مختلف و با همبستگی گسترده جهانی مواجه گردید, گشتاپوی ملایان با یک حرکت مستأصلانه چند مأمور خود از گوشه و کنار را گردآوری کرده و به پاریس فرستاد.

مأموران شناخته شده وزارت از جمله همایون کهزادی, محمد کرمی, سبحانی, علی اکبر راستگو, محمود سپاهی, غفور فتاحیان, علیرضا نصرالهی, محمد رذل, قربانعلی حسین نژاد, بتول سلطانی, حمیرا محمدنژاد, رابعه شاهرخی, عکس های این ولگردی در پاریس را بعنوان یک اقدام علیه مجاهدین برای وزارت فرستاده تا دستمزد خود را دریافت کنند. رسانه های رژیم ورشکسته بلافاصله صحنه مضحک این چند مأمور در پاریس بعنوان حرکت منتقدان مجاهدین! را در شبکه های مختلف جام جم, شبکه خبر, کانال یک و… موسسه راهبردی دیدبان رژیم و سایتهای زنجیره یی وزارت بارها پخش کردند.

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت

تشبثات مایوسانه گشتاپوی ملایان در آستانه گردهمایی بزرگ ویلپنت پاریس خرداد۹۱

« در آستانه گردهمایی بزرگ ۳ تیر۹۱ ایرانیان در ویلپنت پاریس … به دنبال حکم قاطع دادگاه فدرال استیناف آمریکا علیه برچسب تروری

ستی, گشتاپوی ملایان با تشبثات مذبوحانه تلاش کرد با اعزام مأموران و شکنجه گران اطلاعات آخوندی به پاریس و با به کارگرفتن مهره های مستعمل و مزدوران پیشانی سیاه خود و گردآوردن آنها در فرانسه بر ابعاد شکست های فضاحتبارش در مقابله با مقاومت ایران سرپوش بگذارد. … این تحرکات مستقیماً زیر نظر آخوند حیدر مصلحی وزیر اطلاعات وقت ملایان و با مسئولیت شکنجه گری بنام جواد مهدیان مدیرکل اداره التقاط (بخش ویژه مجاهدین) انجام میشد… در همین رابطه وزارت اطلاعات چند تن از مزدوران خود در آلمان از جمله محمد

حسین سبحانی, مهدی خوشحال و ادهم طیبی و علی اکبر راستگو را موظف کرد که روزهای شنبه و یکشنبه هر هفته به پاریس رفته و با شمار دیگری از مزدوران مانند همایون کهزادی, محمود سپاهی, غفور فتاحیان, سعید ناصری, علیرضا نصرالهی, حامد صراف پور, نادر نادری, حسن پیرانسر, جعفر ابراهیمی, محمد رزاقی, و محمد کرمی جمع شده و برای مقابله با گردهمایی بزرگ ۳ تیر و تحت الشعاع قرار دادن آن برنامه ریزی کنند… اطلاعات آخوندی مبالغ قابل توجهی در بغداد و در اروپا در اختیار این مزدوران برای فعالیت علیه سازمان مجاهدین قرار می دهد اما سبحانی و خوشحال و خدابنده بخش عمده پول ها را بالا می کشند و سایر مزدوران از این بابت ناراضی هستند. وزارت اطلاعات در سفر ماه مارس سبحانی به بغداد مقداری پول نقد بابت تقسیم بین مزدوران به او می دهد. اما او پول ناچیزی به کهزادی و سپاهی و ناصری و نصرالهی و فتاحیان و رزاقی و کرمی و صرافپور و نادری میدهد و بقیه را برای خود برمیدارد که باعث تشدید سگ دعوا در درون آنها شده است»

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۲خرداد۱۳۹۱

مستخدمین وزارت اطلاعات از راست به چپ: سبحانی- بتول سلطانی- بتول ابراهیمی – همایون کهزادی – مهدی سجودی- محمود سپاهی- علی جهانی – محمد رزاقی- راستگو – مهدی خوشحال – نادر نادری – محمد کرمی

لیسیدن چنگالهای خونین قاتلان اشرفیها

گماشته وزارت بدنام؛ همایون کهزادی, از جمله مزدورانی است که بدنبال قتلعام ۵۲مجاهد اشرفی در ۱۰شهریور۹۲؛ طومار«نهایت تشکر و قدردانی» خطاب به مالکی بابت کشتار مجاهدین در اشرف و لیبرتی و اعمال محاصره ضدانسانی بر آنان, فرستاده و برای کشتار و جنایت گسترده تر اعلام آمادگی کردند:

«در جهت جدا سازی افراد و بدنه پایین سازمان در کمپ مذکور[لیبرتی] از راس و رهبری تشکیلات مخوف آن و اعلام انحلال این رهبری و تشکیلات…آماده ایم در این راستا تمام تجارب خودمان را در اختیار دولت عراق قرار بدهیم». (اینترلینک ۹۲۱۲۱۵)

فرستادن این قبیل مزدوران به اروپا از جانب اطلاعات آخوندها و نیروی قدس سپاه پاسداران هیچ هدفی جز جاسوسی و نهایتاً تدارک تروریسم علیه پناهندگان ایرانی نداشته و ندارد. کما اینکه همایون کهزادی, هماکنون نیز به کارهای جاسوسی و اطلاعاتی در خدمت به رژیم آخوندی علیه مقاومت در خارج کشور اشتغال دارد.

وظیفه مبرم

بدیهی است که افشای مزدورانی که خود را به بدنامترین ارگان کشتار و شکنجه و ترور آخوندی فروخته اند، وظیفه مبرم و افتخار هر ایرانی آزاده در خارج کشور است که مخالف رژیم ضدبشریست و با آن مرزبندی دارد.

اتحادیه اروپا در مصوبه ۲۹ آوریل ۱۹۹۷ خود, ورود و اقامت مأموران اطلاعات رژیم ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ممنوع کرده است. بنابراین برکشورهای اروپایی است که بیش از این به گشتاپوی آخوندها وعوامل صادراتی آن دست باز ندهند و جاسوسان و مزدوران اطلاعات بدنام فاشیسم دینی را دستگیر و اخراج نمایند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.