لوموند-۱۲ دی ۹۶ یک انقلاب واقعی کلیت نظام ایران را نشانه گرفته است آنچه در ایران امروز می گذرد یک انقلاب به معنای حقیقی کلمه است

123
لوموند 12 دی-min

رویدادهای جاری ایران یک انقلاب بزرگ ملی است 

که در بیش از چهل شهر این کشور به طور همزمان جریان دارد

و مستقیماً و به طور رادیکال رأس حکومت اسلامی ایران را نشانه گرفته است

بدون شک انقلاب جاری جمهوری اسلامی ایران را به خطر انداخته است

جامعه شناس فرانسوی تصریح کرده است که در قیاس با جنبش سبز 

اینبار کلیه اظهارات مقامات رژیم نشان می دهد که اردوی ترس تغییر کرده است : 

آنکه می ترسد حکومت است، نه مردم

یک محقق فرانسوی بنام استفن دودوآنون که به تازگی از ایران بازگشته در لوموند ۲ ژانویه درباره ماهیت تحولات و اعتراض های جاری در ایران نوشته است :

حکومت اسلامی ایران در برابر تظاهرات اعتراضی که در این کشور ابعاد ملی یافته کاملاً غافلگیر شده است. آنچه در ایران امروز می گذرد یک انقلاب به معنای حقیقی کلمه است. این انقلاب ریشه در اعتراض های پراکنده ای دارد که علیه فقر و فاجعه زیست محیطی طی سال های گذشته به طور دائم در جریان بوده است.

آنچه اکنون در جریان است کاملاً متفاوت است. رویدادهای جاری ایران یک انقلاب بزرگ ملی است که در بیش از چهل شهر این کشور به طور همزمان جریان دارد و مستقیماً و به طور رادیکال رأس حکومت اسلامی ایران را نشانه گرفته است. توده های اصلی انقلاب حاضر در ایران را مردم پابرهنه محلات و مناطق فقیرنشین تشکیل می دهند و در این معنا می توان گفت که جمهوری اسلامی ایران دچار یک فروپاشی اجتماعی و ایدئولوژیک شده است.

بدون شک انقلاب جاری جمهوری اسلامی ایران را به خطر انداخته است. جامعه شناس فرانسوی تصریح کرده است که در قیاس با جنبش سبز اینبار کلیه اظهارات مقامات رژیم نشان می دهد که اردوی ترس تغییر کرده است : آنکه می ترسد حکومت است، نه مردم.

در قیاس با جنبش سبز که عمدتاً در تهران متمرکز بود و به همین خاطر سرکوب آن برای حاکمان ایران آسان بود، انقلاب جاری ایران سراسری، سریع و رادیکال و به همین دلیل مهار و سرکوب آن دشوار و پرمخاطره است. استفن دودوآنون افزوده است که شواهد نشان می دهد که این انقلاب شکاف و اختلافات درونی قدرت را تشدید کرده است. انقلاب مردم ایران نه این یا آن فرد بلکه کلیت نظام اسلامی ایران را هدف گرفته است.

منبع: لوموند-۱۲ دی ۹۶

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here