لوموند: تظاهرکنندگان خشمگین دربصره با به‌آتش‌کشیدن کنسولگری رژیم‌ایران، به‌ستوه‌آمدگی خود ازمسئولیت رژیم‌ایران و احزاب وابسته به‌آن‌را به‌نمایش گذاشتند

14
لوموند تظاهرات کننده خشمکین در بصره

لوموند چاپ فرانسه در مطلبی با عنوان «در عراق، تظاهرکنندگان کنسولگری رژیم ایران در بصره را به آتش کشیدند» نوشت: در حالی‌که صحنه سیاسی عراق در چنبرة گفتگوها و زد و بندهای پایان‌ناپذیر به‌خاطر تشکیل دولت بعدیِ این کشور فرو رفته، اعتراضات اجتماعی شعله‌ور شده و تظاهرکنندگانِ خشمگین در بصره با آتش‌زدن مقرهای احزاب اصلی شیعی و کنسولگری رژیم ایران، به ستوه آمدنِ خود را از اشاعة فساد مالی و فقدان خدمات عمومی، به نمایش گذاشتند.

لوموند افزود: استان بصره، غنی‌ترین استان کشور به‌لحاظ منابع نفتی که در عین حال فاقدِ کمترین زیرساخت‌های خدماتی است، به کانون یک جنبش اعتراضیِ اجتماعی علیه بیکاری، فقدان خدمات و فساد مالی تبدیل شده و تظاهرکنندگان، بدتر شدن فزایندة شرایطِ زندگیِ خود را ناشی از فساد این احزاب و رژیم ایران که متحد آنهاست می‌دانند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here