لاگازت دو والودواز، چاپ فرانسه: منتخبان فرانسوی در گردهمایی سال نو از مقاومت ایران حمایت کردند، 

192

مریم رجوی گفت: با مرگ رفسنجانی یکی از دو رکن تعادل در فاشیسم مذهبی حاکم برایران، فرو ریخت

لاگازت دو والودواز ، چاپ فرانسه دربار گردهمایی همبستگی با مقاومت مردم ایران نوشت شخصیتهای منتخب شرکت کننده در این گردهمایی که به مناسبت سال نو میلادی برگزارشد از شورای ملی مقاومت ایران حمایت کردند.

در این گردهمایی مریم رجوی در رابطه با مرگ هاشمی رفسنجانی گفت:« با مرگ رفسنجانی یکی از دو رکن کلیدی در برقراری تعادل فاشیسم مذهبی حاکم برایران فرو ریخت و این رژیم در تمامیتش به سرنگونی نزدیکتر شد ».

لاگازت افزود: در میان شخصیتهای سیاسی حاضر دومینیک لوفور نماینده سوسیالیست مجلس ملی فرانسه از استان والدواز،و رئیس کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک، ژان پیر بکه شهردار پیشین اوور سورواز ، برونو ماسه شهردار شهر ویلییر آدامز، کلود کریگر شهردار آنیرسورواز ، و ژان پیر مولر شهردار شهر مانی آن وکسن. شرکت داشتند. آقای ژان پیر مولراعلام کرد:‌ روابط تجاری با رژیم ایران باید مشروط به حقوق بشر باشد. این رژیم چه در داخل و چه در خارج ایران، رژیمی زهرآگین است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here