كنفرانس بين‌المللی در بروكسل: پاسخ اروپا و آمريكا به موج‌جديد تروريسم رژيم‌آخوندی

23
كنفرانس بين‌المللي در بروكسل

كنفرانس بين‌المللي در بروكسل با حضور شخصيت‌هاي برجسته سياسی و حقوقدانان پاسخ اتحاديه اروپا و آمريكا به موج جديد تروريسم رژيم آخوندی

۱۲ مهر ۱۳۹۷ – ۴ اكتبر ۲۰۱۸

 

لزوم اخراج ديپلمات‌تروريست‌ها و مزدوران اطلاعات آخوندی

بستن سفارت‌خانه‌ها و لانه‌هاي جاسوسی رژيم در اروپا

كنفرانس بين‌المللی در بروكسل – روز پنج شنبه ۱۲ مهرماه ۹۷ -۴ اکتبر ۲۰۱۸، يك كنفرانس بين‌المللی با حضور شخصيت‌های برجسته سياسي و حقوقدانان تحت عنوان «موج جديد تروريسم رژيم آخوندی – پاسخ اتحادیه اروپا و آمريكا» توسط كميته بين‌المللی در جستجوی عدالت در بروكسل برگزار شد.

سخنرانان كنفرانس بروكسل كه به رياست دكتر آلخو ويدال كوادراس رئيس كميته بين‌المللي در جستجوی عدالت برگزار شد، عبارت بودند از:

جوليو ترتزی وزير خارجه پيشين ايتاليا

لرد كارلايل عضو برجسته مجلس اعيان انگلستان

سناتور رابرت توريسلی

پروفسور اريك داويد استاد دانشگاه بروكسل

ژرژ هانری بوتيه وكيل شاكيان خصوصی در پرونده توطئه تروريستی عليه گردهمايی مقاومت، رئيس پيشين بخش فرانسوی ليگ حقوق بشر در بلژيك

كلود مونيكه مدير عامل مركز استراتژيك اطلاعات و امنيت اروپا و عضو پيشين سرويس‌های امنيتي خارجی فرانسه و محمد محدثين مسئول كميسيون خارجه شورای ملی مقاومت

سخنرانان در كنفرانس بين‌المللی بروكسل، ضمن استقبال از اقدامات اخير دولت فرانسه عليه رژيم آخوندی به‌خاطر توطئه تروريستی عليه گردهمايی بزرگ مقاومت در پاريس، بر اتخاذ سياستی قاطع برای مقابله با تروريسم افسارگسيخته آخوندها در اروپا تأكيد كردند و به اخراج همة ديپلمات‌تروريست‌ها و مزدوران و بستن سفارت‌خانه‌ها و لانه‌های  جاسوسی فاشيسم دينی در تمام كشورهای اروپايی فراخوان دادند.

دكتر آلخو ويدال كوادراس در سخنان افتتاحيه خود گفت: هدف اين كنفرانس صحبت درباره پاسخ سياسي كشورهای اتحاديه اروپا و آمريكا به موج تروريسم رژيم ايران عليه اپوزيسيون دموكراتيك ايران است… فرانسه به دليل توطئه تروريستی (ويلپنت، سفرهای) ديپلماتيك به ايران را تا اطلاع ثانوی به تعويق انداخته است. به تازگی فرانسه دارايی‌های مربوط به اطلاعات (رژيم) ايران را مسدود كرد كه واكنشی به تلاش برای سوءقصد در ويلپنت در ماه ژوئن بود.

آلخو ويدال كوادراس بر لزوم پايان‌دادن به مماشات با رژيم بر سر تروريسم حكومت آن در كشورهاي اروپايي تأكيد كرد.

پس از آن پيام رئيس‌جمهور برگزيده مقاومت به كنفرانس بين‌المللی بروكسل پخش شد.

مریم رجوی

خانم رجوی در اين پيام ضمن تاکيد بر متوسل شدن حکومت آخوندی به سرکوب داخلی و تروريسم برای مقابله با قيام و اعتراضات مردمی و مقاومت سازمانيافته و آ‌لترناتيو دموکراتيک اين رژيم، گفت:

ديپلمات‌هاي رژيم به‌صورت سيستماتيک در تروريسم و جاسوسي مشارکت دارند. در واقع تروريسم بزرگترين اهرم پيشبرد سياست خارجی رژيم است

تصميم گيری در مورد اقدامات تروريستي در شورای عالي امنيت تحت رياست روحاني انجام می‌شود. سپس اين تصميم به تاييد خامنه‌اب مي‌رسد.

در اين خصوص، يک تقسيم کار بين نهادهای مختلف وجود دارد: وزارت اطلاعات و نيروی تروريستی قدس مجری طر‌ح‌های تروريستی هستند و وزارت خارجه مسئوليت تأمين لجستيک عمليات و لاپوشانی اقدامات تروريستی را بر عهده دارد.

آخوندها و لابی آن‌ها تلاش مي‌کنند اين تئوری را جابيندازند که اولاً، اقدام‌های تروريستی کار باندهای خودسر است؛ ثانياً فقط توسط بخشی از حکومت انجام شده تا در كار روحاني و ظريف كارشكنی کند. اما اين دروغ‌ها تنها كسانی را می‌فريبد كه مايلند فريفته شوند تا به روابطشان با استبداد مذهبی ادامه دهند.

از جانب مردم ايران به‌دولت‌های اروپا مي‌گويم:

در مقابل اين رژيم قاطعيت به‌خرج بدهيد

پرونده‌های فعاليت تروريستی آن‌ها را علني کنيد

عوامل جاسوس و مزدور رژيم ايران را اخراج کنيد

سفارت‌خانه‌های رژيم را، که مراکز شناخته شده جاسوسی و تروريسم است، تعطيل کنيد.

با شرکت‌های سپاه پاسداران و ستاد اجرايي خامنه‌ای معامله نکنيد. هرمعامله‌يی با اين‌نهادها کمک به‌تأمين مالي تروريسم است

در مقابل اعدام و شکنجه زندانيان ايران و نقض گسترده حقوق بشر مردم ايران سکوت نکنيد

و مسئولان جنايت عليه بشريت در ۴۰ سال گذشته در ايران را به عدالت بسپاريد!

از همه شما متشکرم

جوليو ترتزی وزير خارجه پيشين ايتاليا در سخنرانی خود در اين جلسه سياست مماشات اروپا در قبال تروريسم رژيم آخوندی را مورد انتقاد قرار داد و گفت، سياست مخفی و پنهان نگه‌داشتن مسائل درباره ماهيت رژيم ايران، بزرگ‌ترين اشتباه دولت‌ها و رهبران در مقابله با چنين مسئله‌يی است.

وي سپس به حكم دادگاه آلمان در تأييد استرداد اسدالله اسدی به بلژيك و اقدامات فرانسه عليه رژيم پرداخت و افزود، (اسدی) مصونيت ديپلماتيك داشت تا بتواند دست به عمل بزند و شبكه تروريستي رژيم ايران در اروپا را هدايت كند… در پي اين حكم، دولت فرانسه و به ميزاني هم دولت انگلستان، سرانجام اين مسئله را به‌روشنی علنی كرده‌اند و واقعيت‌ها را مورد تأكيد قرار داده‌اند.

جوليو ترتزی ضمن اشاره به اهميت انتشار گزارش‌هاي مطبوعاتی درباره توطئه تروريستی رژيم، افزود، رژيم ايران طی ساليان اخير… شبكه‌يی را در فرانسه ايجاد كرده است… و اين به شما نشان می‌دهد كه ما فقط با سازمان‌های تروريستی‌مواجه نيستيم…، بلكه با باصطلاح انجمن‌ها و يا گروه‌های فرهنگی و حقوق بشری و باصطلاح مدافعان صلح… مواجهيم كه در واقع به‌طور مستقيم با (رژيم) ايران در ارتباطند و بنيادگراييی را… ترويج می‌كنند.

لرد كارلايل حقوقدان و عضو برجسته مجلس اعيان انگلستان سخنران بعدي اين جلسه بود؛ وی در سخنانش از جمله گفت،كه حمايت حكومتی از تروريسم قبيح است و بايد جلوی آن گرفته شود… كشورهای متمدن و سازمان‌های بين‌المللي وظيفه دارند تا همة امكانات را براي مبارزه با تروريسم حكومتی و يا هر نوعی از تروريسم به‌كار بگيرند… مي‌خواهم به شوراي ملي مقاومت و خانم رجوی به‌خاطر فعاليت‌هايشان تبريك بگويم… مجاهدان اشرفي درد و رنج بسياري را به خاطر اقدامات سرکوبگرانه و تروريستی رژيم متحمل شده‌اند… آنها نيز در معرض تروريسم حكومتی رژيم ايران قرار داشته‌اند…

لرد كارلايل سپس به كارزار شيطان‌سازی رژيم عليه مجاهدان اشرفي در آلبانی از طريق درج گزارش‌هاي دروغين در رسانه‌های مختلف پرداخت وگفت: فقط به تيرانا برويد و با آنها ديدار كنيد و خواهيد ديد كه چقدر اين اخبار جعلي است.

لرد کارلايل در بخش ديگري از سخنانش به تروريسم اينترنتي حكومت آخوندی پرداخت و بر لزوم افشای اقدامات رژيم و تهديدات آن تأكيد كرد.

وي هم‌چنين گفت كه رژيم ايران بدترين كارنامه در زمينه اعدام به نسبت جمعيت در جهان را دارد… ما شاهد اين اعدام‌ها در ملاء عام… بوده‌ايم… نبايد اجازه بدهيم دولت‌هايمان به‌خاطر منافع تجاري (اين موضوعات را ناديده بگيرند)… نبايد با حكومتي كه مردم را اين‌چنين اعدام می‌كند، تجارت كرد…

لرد كارلايل تأكيد كرد: شوراي ملي مقاومت تنها (جنبشي) است كه يك سياست روشن را براي جايگزيني اين رژيم ارائه كرده است…

پس از آن سناتور رابرت توريسلي در سخنراني خود ضمن تقدير از اقدام دولت‌های اروپايی برای خنثی‌كردن توطئه تروريستی عليه گردهمايی بزرگ پاريس، به تغييرناپذير بودن رژيم آخوندی و بیهوده بودن استمالت از آن پرداخت و گفت، آن‌چه در ۳۰ ژوئن رخ داد يك مورد منحصر به فرد نبود و بخشی از يك الگوی كار (ادامه‌دار اين رژيم) بوده است.

وی سپس به خنثی‌شدن توطئه تروريستی رژيم در آلبانی، دستگيری جاسوسان وزارت اطلاعات در آمريكا و توطئه تروريستی عليه گردهمايی پاريس پرداخت، و افزود: وقتي رژيم‌های استبدادی تحت فشار شديد سياسی در داخل هستند و تهديد جدی را از سوی مردم احساس می‌كنند، چنين واكنش‌هايی را از خود بروز مي‌دهند… مردم ايران ۹ ماه است… كه دست به اعتراض زده‌اند تا دموكراسی را برقرار كنند…

سناتور توريسلی افزود… سه اقدام تروريستی طي سه ماه فاش شده است كه همه به وزارت اطلاعات راه می‌برند… اين اقدامات توسط ديپلمات‌های رژيم ايران صورت گرفته است… ما نمی‌توانيم آن‌را ناديده بگيريم… نپرداختن به واقعيت، به معنی حملات بيشتر و از دست رفتن جان‌های بيشتر است… تعهد به عدالت توسط دولت آلمان در همكاری با مقام‌های بلژيك يك الگو از همان اقدامات قاطع (ضروري) است…

سناتور توريسلی سپس بخش‌هايی از نامه شخصيت‌های برجسته آمريكايی به وزير خارجه اين كشور را درباره توطئه تروريستی عليه گردهمايی پاريس و لزوم ليست‌گذاری تروريستی وزارت اطلاعات و حسابرسی از رژيم قرائت كرد، و گفت كه اين نامه از جمله توسط نيوت گينگريچ رئيس پيشين مجلس نمايندگان، شهردار رودی جوليانی، بيل ريچاردسون سفير پيشين آمريكا در ملل متحد، لويی فری مدير پيشين اداره تحقيقات فدرال و فرانسيس تانزند امضا شده است.

وي افزود: مقامات امنيتی و قضايی و دولت فرانسه اقدامات خوبی را به‌عمل آورده‌اند… مردم ايران در خيابان‌های سراسر ايران جان خود را به خطر می‌اندازند و جانشان را فدا می‌كنند تا به اين حكومت استبدادی پايان بدهند… كسي از ما نخواسته كه مبارزه كنيم… از ما مي‌خواهند كه از قراردادها (با رژيم ايران) صرف نظر كنيم… نبايد كمك كنيد، فقط آسيب نرسانيد…

وی در پايان خواهان ليست‌گذاری تروريستی وزارت اطلاعات رژيم ايران شد، و گفت: اين اقدام بايد همين امروز انجام شود.

محمد محدثين در سخنرانی خود در كنفرانس بروكسل ضمن مرور اقدامات تروريستی و جاسوسی رژيم آخوندی در آلبانی، عليه گردهمايی پاريس و هم‌چنين در آمريكا گفت: بنا به اطلاعات (مقاومت ايران) از داخل رژيم آخوندي، تصميم برای انجام حمله عليه گردهمايی پاريس، در ژانويه ۲۰۱۸ در شورای عالي امنيت ملي رژيم به رياست حسن روحانی صورت گرفته است. همة تصميمات عمده امنيتي اين رژيم در اين ارگان صورت می‌گيرد. اعضای دائم آن از جمله وزير خارجه، رئيس‌جمهور، سركرده سپاه و سركرده نيروی قدس آن هستند…. اين طرح توسط خامنه‌ای مورد تأييد قرار گرفت و در ماه مارس فرمان حمله به وزارت اطلاعات داده شد…

وي با اشاره به اهميت اقدامات فرانسه و تأكيد مقام‌هاي اين كشور مبني بر مسئوليت وزارت اطلاعات رژيم در تصميم‌گيري و اجراي توطئة تروريستي عليه گردهمايي بزرگ مقاومت، افزود: اكنون ديگر نمي‌توان مدعي شد كه ظريف و روحاني كه خودشان پشت اين بمب‌گذاري بوده‌اند، از نوع ديگري هستند و مسئوليتي نداشته يا اطلاعي از اين تروريسم حكومتي نداشته‌اند… سركوب و صدور تروريسم و جنگ‌افروزي، عامل بقاي اين رژيم است و بدون آن نمي‌توانند به (حكومت خود ادامه بدهند)… همة باندهاي اين رژيم نيز در سركوب و تروريسم همدستند.

محمد محدثين از افزود، همة عوامل و جاسوسان رژيم بايد از كشورهاي اتحادية اروپا و خاك اروپا اخراج شوند… اتحادية اروپا و كشورهاي عضو بايد وزارت اطلاعات را در ليست سياه قرار بدهند و همة حساب‌ها و دارايي‌هاي آن‌را مسدود كنند… هر نهاد يا شركتي كه با وزارت اطلاعات يا عوامل آن تجارت كند بايد در ليست سياه قرار گيرد؛ اتحادية اروپا بايد هرگونه روابط و تعامل با رژيم ايران را متوقف كند.

پروفسور اريك داويد سخنران بعدي اين جلسه گفت، دستگيري ديپلمات‌ (رژيم) ايران و (موضوع) تسليم او به بلژيك… بر اساس حكم جلب اروپايي…، نمونه‌هايي عالي از اعمال قانون بدون هيچ‌گونه تأثير يا مداخلة سياسي… است… بحث بر سر استرداد (اين ديپلمات) نيست، بلكه بر سر تسليم (او) است… (اكنون) براي اولين‌بار تروريسم حكومتي در سطح قضايي مورد بحث قرار گرفته است…. حكومت ايران مي‌تواند در تصميمات آتي كه اتخاذ خواهد شد از سوي قضايية بلژيك، يك حكومت تروريستي توصيف شود و اين به‌لحاظ حقوقي واقعاً جديد است.

كلود مونيكه مدير عامل مركز استراتژيك اطلاعات و امنيت اروپا در سخنراني خود گفت، فرد كليدي در اين توطئه اسدالله اسدي يك ديپلمات (رژيم) ايران در سفارت اين رژيم در وين بوده است… اين براي من تعجب‌آور نبود… به‌مدت ۴۰ سال من درگير تروريسم حكومتي رژيم ايران در مقاطع مختلف بوده‌ام… از جمله در دهة ۱۹۸۰ وقتي آنها عليه منافع فرانسه دست به يك كارزار گسترده (تروريستي) زدند…

كلود مونيكه سپس شماري از اعمال تروريستي و سوءقصدهاي رژيم در اروپا و آمريكاي جنوبي را برشمرد، و افزود: تروريسم يكي از ابزار سياست خارجي (اين رژيم) به‌شمار مي‌رود… آنها از ارتباطات خود (از جمله از) روابط ديپلماتيك و اقتصادي… استفاده مي‌كنند… توطئه ويلپنت بسيار مهم است… چون نشان مي‌دهد كه تروريسم هم‌چنان يك ابزار جاري است كه (اين رژيم) براي حل مسائلش از آن استفاده مي‌كند.

ژرژ هانري بوتيه از وكلاي مقاومت ايران در سخنانش، روند تحقيقات قضايي پيرامون توطئة تروريستي رژيم عليه گردهمايي مقاومت را كه در بلژيك جريان دارد توضيح داد؛ وي هم‌چنين گفت، اين براي من يك افتخار است كه به‌مدت بيش از ۲۰ سال از شوراي ملي مقاومت ايران دفاع مي‌كنم… ما خواهان آن هستيم كه بتوانيم به اين پرونده مراجعه كنيم و… آن‌را مشاهده خواهيم كرد… مهم است كه نشان داده شود روز ۳۰ ژوئن در ويلپنت چه اتفاقي رخ داد.

دكتر آلخو ويدال كوادراس در سخنان پاياني خود تأكيد كرد، روشن است كه اين موج جديد تروريسم رژيم ايران…، كار يك فرد منزوي يا گروه منزوي نيست، بلكه كار يك نظام سياسي است كه تلاش دارد… ماشين كشتارش را به خارج از مرزهايش (صادر كند)… اين مستلزم تأييد از سوي بالاترين سطح رژيم ايران است. اين حملات بدون تأييد شوراي عالي امنيت به رياست روحاني و خود خامنه‌اي امكان‌پذير نيست. اتحادية اروپا بايد اين سياست تعاملي را متوقف و يك سياست قاطع اتخاذ كند… ما انتظار داريم كه كشورهاي اروپايي ديپلمات‌ها و مأموران رژيم ايران را از اروپا اخراج كنند؛ چون حضور آنها جان ما را در معرض خطر قرار مي‌دهد…

وي اضافه كرد، مماشات با رژيم استبدادي (حاكم بر) ايران… كارايي ندارد؛ اين قبلاً كارايي نداشته، الآن كارايي ندارد و در آينده هم نخواهد داشت. اتحادية اروپا هر چه ديرتر اين واقعيت را به رسميت بشناسد، عواقب آن بيشتر خواهد بود… زمان آن است كه رويكرد خودمان را عوض كنيم و از تغيير رژيم در ايران حمايت كنيم.

مشروح گزارش‌كنفرانس بين‌المللي بروكسل، متعاقباً منتشر خواهد شد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here