کناره گیری ملکه سوئد ۱۶۵۴

239

کریستینا ملکه روشنفکر و دانشمند سوئد اعلام کرد تصمیم به کناره گیری گرفته است چرا که با این همه تشریفات غیرلازم سازگار نیست و مطالعه و گفتگو با دانشمندان را به سلطنت ترجیح میدهد. وی که بزرگترین حامی و مشوق « دکارت » بود در طول سلطنت خود همه املاک موروثی خاندان سلطنت را به دولت واگذار کرد و خواست که آنها را به مردم بفروشند. وی بیش از پیش اختیارات پادشاه را محدود کرد و کارها را به نخست وزیر سپرد

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here