كميسيون انتشارات شورای ملی مقاومت ايران منتشر می كند: «كارزار سياسی مقاومت در مقابل جبهه متحد ولايت»

202

برای دانلود كتاب اينجا كليك كنيدkarzare siasi -20151105

تهاجم نظامی نيروهای ويژه مالكي به اشرف در ۱۰ شهريور ۹۲ براه کشتارجمعی مجاهدين و مضمون مشترك كار توضيحی كه بعدازآن برای خبرگان آخوندی (توسط پاسدار سرلشكر قاسم سليمانی)، برای بسيجيان (توسط پاسدار سرلشكر محمدرضا نقدی) و برای دولتيان (توسط آخوند علوی وزير اطلاعات) انجام شد و مصاحبه تلويزيونی پاسدار سرلشكر حسين سلامی جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران در ۱۶ شهريور، جای ابهامی در طرح «ريشه‌کنی ۹۲» عليه جنبش مقاومت و يگانه جايگزين دموكراتيك، باقي نمی گذارد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here