قیام و ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی

26

حمایت 

از شوراهای مقاومت و کانونهای شورشی 

همبستگی ملی برای سرنگونی فاشیسم دینی

فراخوان

به گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس

۹تیر۱۳۹۷ (۳۰ژوئن ۲۰۱۸) 

هموطنان عزیز،

پشتیبانان مقاومت،

یاران قیام و ارتش آزادی، 

اشرف نشان‌ها در کشورهای مختلف جهان،

در شرایطی که قیام سراسری دیماه ۹۶، سلطنت خلیفه ارتجاع را به لرزه افکنده و تحولات شتابان اجتماعی، سیاسی و بینالمللی پس از قیام، میهن ما را در برابر آزمون تاریخی دیگری قرار داده است؛ کمیته برگزاری گردهمایی سالانه مقاومت، شما را به مشارکت هر چه فعالتر در برپایی این گردهمایی در روز شنبه ۹تیر۱۳۹۷ (۳۰ ژوئن ۲۰۱۸) در پاریس، فرامیخواند.

اجتماع بزرگ امسال ما، در گرامیداشت قیام۳۰خرداد، سرآغاز مقاومت انقلابی، روز شهیدان و زندانیان سیاسی و سالروز تاسیس ارتش آزادیبخش ملی، و در پانزدهمین سالگرد درهم شکستن کودتای ۱۷ژوئن، نماد همبستگی و آماده باش حامیان و یاران مقاومت و همه مشتاقان آزادی وطن است. همان‌ها که در صحنه سیاسی و بینالمللی هفتخوان سختترین آزمون‌ها را پشت سر گذاشته‌اند و برسر آنند که فلک ارتجاعی و استعماری را سقف بشکافند و طرحی نو دراندازند؛

-طرح ایرانی آزاد، بدون سرکوب و شکنجه و اعدام، براساس جدایی دین و دولت که در آن ولایت و سلطنت مطلقه فقیه با دموکراسی و حاکمیت جمهور مردم ایران، جایگزین شود.

-طرح ایرانی غیراتمی و کانون صلح و دوستی در منطقه و جهان که در آن ثروت‌ها و ذخایر ملی ایران نه برای جنگ افروزی، بلکه برای رفاه و سعادت ملت و تحقق برابری و عدالت اجتماعی و آبادانی و محیط زیست زیباترین وطن هزینه شود.

فراخوان گردهمایی2

هموطنان، 

یاران اشرف نشان، 

در گردهمایی سال گذشته، خانم رجوی درباره اوضاع جوشان جامعه ایران گفت: 

«آفتاب تغییر بر ایران تابیده است. 

رژیم حاکم بیش از همیشه آشفته و ناتوان است. جامعه ایران لبریز نارضایتی است. 

و جامعه بین‌المللی سرانجام به این واقعیت نزدیک شده که مماشات با این رژیم خطاست. 

همین اوضاع جوشان سه حقیقت اساسی را برای رسیدن به‌آزادی ایران و صلح و آرامش در منطقه بیان می‌کند:

اول:‌ ضرورت سرنگونی رژیم ولایت فقیه، 

دوم:در دسترس بودن سرنگونی این رژیم، 

و سوم: وجود یک آلترناتیو دمکراتیک و مقاومت سازمانیافته، برای به‌زیر کشیدن استبداد مذهبی». 

قیام دیماه و استمرار آن در جای جای میهن ستم زده حقانیت این حقایق را ثابت کرده و دشمن ضدبشری نیز به آن اذعان کرده است. 

آخوندهای حاکم در تله خودساختة اتمی اکنون به دام افتاده‌اند و سرمایه گذاری آنها بر روی برجام نافرجامشان بکلی سوخته است. 

پایان استبداد دینی و تغییر دمکراتیک در ایران اجتناب ناپذیر است. 

در چنین موقعیت حساسی به پا میخیزیم، تا از قیام و آزادی مردم ایران، از شوراهای مقاومت و کانونهای شورشی، از جایگزین دمکراتیک و مستقل و از برنامه ده ماده یی مریم رجوی حمایت کنیم.

کمیته برگزاری گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس

زمان: ۹تیر ۱۳۹۷(۳۰ژوئن ۲۰۱۸)

مکان: پاریس –ویلپنت

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here