قیام در چهارمین روز خود گسترش بیشتری می‌یابد

65
قیام مشهد و در ایران

قیام ایران-شماره ۱۸:

به آتش کشیدن خودروهای حکومتی در تویسرکان و کرمانشاه

دامنه قیام سراسری علیه رژیم آخوندی هم‌چنان رو به گسترش است و بخشهای وسیعتری از ایران را در بر می‌گیرد.

در تویسرکان مردم خودورهای یگان ضدشورش را که برای ایجاد فضای ارعاب با سر و صدای زیاد به صحنه آمدند، هو کردند. مزدوران برای پراکنده ساختن مردم به صفوف تظاهرکنندگان گاز اشک‌آور پرتاب کردند. مردم مقابل فرمانداری یک خودرو حکومتی را به آتش کشیدند.

در درود مردم دلیر و به‌پاخاسته با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و ای مردم با غیرت حمایت حمایت و هموطن منتظر تو هستیم در حال تظاهرات هستند.

در تهران در میدان انقلاب حمله نیروی انتظامی به جمعیتی که شعار مرگ بر دیکتاتور سر داده به درگیری کشیده شد. در دانشگاه تهران در حالی که نیروهای امنیتی در مقابل دانشگاه مستقرند دانشجویان شعار می‌دهند نه اختلاس نه برجام مقاومت یک کلام.

در میدان آزادی کرمانشاه حمله نیروی انتظامی به جمعیت به درگیری کشیده شد و حالت جنگ و گریز ادامه دارد. پاسداران جنایتکار جوانان را به‌شدت مضروب و مجروح کردند. یک خودرو حکومتی توسط معترضان به آتش کشیده می‌شود.

در اردبیل آدمکشان گارد ضدشورش در چهار راه موسوم به خمینی تظاهرکنندگان را مورد حمله قرار دادند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۰دی ۱۳۹۶ (۳۱دسامبر ۲۰۱۷)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here