قیام ایران-شماره ۶۰ – تداوم اعتراض کارگران و اقشار مختلف به بیگاری کشیدن، و محرومیت از ابتدایی ترین نیازهای زندگی

23
قیام - شورای ملی مقاومت ایران

اعتراضات اقشار به جان آمده، از فقر، بیکاری، گرسنگی، محرومیت از درمان و ابتدایی ترین نیازهای زندگی و سرکوب مستمر و فزاینده در شهرهای مختلف کشور ادامه دارد. لينك به منبع 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here