سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

قیام ایران-شماره ۳۲-حکومت نظامی اعلام نشده و دستگیریهای گسترده در ایذه

0 21

به دنبال قیام قهرمانانه مردم ایذه (استان خوزستان) و ناتوانی نیروهای سرکوبگر برای مقابله با مردم و فرار بسیاری از مزدوران از صحنه، رژیم آخوندی گله های پاسدار و بسیجی را از مناطق اطراف برای سرکوب مردم این شهر گسیل کرد و به طور عملی در این شهر یک حکومت نظامی اعلام نشده برقرار کرده است. پاسداران و مأموران سواره و پیاده به طور مستمر و به خصوص در طول شب در شهر گشت می دهند.

پاسداران و نیروهای اطلاعاتی شمار زیادی از جوانان شهر را دستگیر کردند. دستگیریها همچنان ادامه دارد. شمار دستگیر شدگان دست کم به ۱۰۰ تن بالغ می شود. رژیم آخوندی به این وسیله مذبوحانه تلاش می کند با ایجاد رعب و وحشت در میان جوانان، از ادامه قیام جلوگیری کند. غافل از اینکه این جنایات تنها عزم مردم ایران برای سرنگونی این رژیم را جزمتر می کند.

مقاومت ایران با درود به شهیدان و زندانیان ایذه قهرمان، شورای امنیت، دبیرکل و دیگر ارگانهای ذیربط ملل متحد را به اقدام فوری برای محکوم کردن جنایات فاشیسم دینی حاکم بر ایران علیه تظاهرکنندگان و آزادی دستگیرشدگان روزهای اخیر در سراسر ایران فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۴ دی ۱۳۹۶ (۴ ژانویه ۲۰۱۸)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.