سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

اعتصاب کارگران نیشکر و فولاد و اعتراض مردم مریوان

0 5

قیام ایران-شماره ۲۰۶

روز دوشنبه ۲۹مرداد ۵۰۰تن از کارگران بخشهای مختلف مجتمع صنعتی نیشکر هفت تپه برای سومین روز متوالی به اعتصاب خود ادامه دادند. آنها به پرداخت نشدن دست کم سه ماه حقوق و مزایای خود و عملی نشدن وعده های فریبکارانه مدیران شرکت از جمله استخدام کارگران روزمزد، همچنین سرباز زدن کارفرما از واریز کردن حق بیمه آنها به حساب تأمین اجتماعی و تفکیک و فروش زمینهای کشاورزی و املاک صنعتی این مجتمع معترضند.

کارگران خواستار تشکیل شوراهای مستقل کارگری هستند.

روز یکشنبه گارد ضد شورش با پرتاب گاز اشک‌آور و گاز فلفل و با باتون و پنجه بوکس کارگران اعتصابی را مورد ضرب و جرح قرار دادند و پنج تن از کارگران معترض را بازداشت کردند، بازداشت شدگان در اثر اعتراضات سایر کارگران آزاد شدند.

به اذعان رسانه های حکومتیِ، نزدیک به ۳۵۰تن از کارگران این واحد تولیدی که از ماهها پیش مشمول بازنشستگی هستند به خاطر سرباز زدن کارفرما از پرداخت حق بیمه هایشان، بدون اینکه دستمزدی دریافت کنند، مجبور به ادامه کار هستند. مجموع حق بیمه غارت شده این کارگران ۵۰میلیارد تومان برآورد می شود.

مقامات رژیم تا کنون از هر گونه اقدام و پاسخگویی به اعتراضات کارگران و رسیدگی به مشکلات کارگران طفره می‌روند.

در اهواز کارگران گروه ملی فولاد در اعتراض به پرداخت نشدن چهار ماه حقوق و کمبود مواد اولیه برای دومین روز در مقابل بانک ملی تجمع کردند.

در اولین ساعات روز دوشنبه ۲۹مرداد مردم به جان آمده مریوان به ویژه در منطقه عصرآباد نیز دراعتراض به جمع‌آوری نشدن زباله‌ها و آلودگی محیط زندگی در مقابل شهرداری این شهر تجمع کردند و شعارهای شهردار لعنتی تا کی بی مسئولیتی و مسئولین بی غیرت استعفا استعفا؛ سر دادند. معترضان به وعده های فریبکارانه فرماندار و فرمانده نیروی انتظامی وقعی ننهادند و انبوه زباله ها را در مقابل ساختمان شهرداری و در چهارراه بایوه به آتش کشیدند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۹مرداد ۱۳۹۷ (۲۰ اوت ۲۰۱۸)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.