سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

خیزش شجاعانه مردم کرج با شعار مرگ بر دیکتاتور

0 9

قیام ایران – شماره ۱۹۲ 

مردم به جان آمده کرج از بعد از ظهر روز سه شنبه ۹ مرداد در فلکه اول گوهردشت با شعارهای گرانی، تورم، بلای جان مردم؛ گرانی تورم نداریم ما تحمل؛ مرگ بر دیکتاتور؛ ملت گدایی می‌کند آقا خدایی می‌کند؛ توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه؛ اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا؛ نترسید نترسید ما همه با هم هستیم؛ عزا عزاست امروز روزعزاست امروز، پول ملت ایران زیرعباست امروز؛ دشمن ما آخوندان، دروغ میگن آمریکاست؛ نیروی انتظامی حمایت حمایت؛ دست به تظاهرات زدند. این خیزش دلیرانه تا پاسی از شب گذشته ادامه یافت.

نیروی سرکوبگر انتظامی، گارد ضد شورش، پاسداران و آدمکشان لباس شخصی با حمله به مردم و پرتاب گاز اشک آور درصدد پراکنده کردن جمعیت بر آمدند اما جوانان با مقاومت و جنگ و گریز به مقابله پرداختند. آنها با شعارهای مرگ برخامنه ای، ایرانی با غیرت حمایت حمایت، تا دیکتاتور روکاره قیام ادامه داره و حتی اگر بسیجی از آسمان بباره خیزش ادامه دارد؛ به درگیری با بسیجیان جنایتکار پرداختند و آنها را وادار به فرار کردند. جوانان برای مقابله با وحشیگریهای مزدوران به سنگربندی پرداخته و با خوابیدن در کف خیابان مانع رفت و آمد خودروها شدند.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت با درود به مردم دلیر کرج و اصفهان و شیراز و دیگر شهرهای به پا خاسته گفت سرمنشأ تمامی تیره روزیهای ملت ایران استبداد دینی حاکم بر ایران است که حرث و نسل میهن ما را بر باد داده است. اکنون دنیا به چشم می بیند که به‌رغم سرکوب گسترده فاشیسم دینی، قیام سراسری مردم ایران هر روز شعله ورتر می‌شود و دیکتاتوری ولایت فقیه را در تنگنا قرار داده و از فرا رسیدن بهار آزادی در میهن اسیر خبر می‌دهد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۹مرداد ۱۳۹۷ (۳۱ژوییه ۲۰۱۸)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.