قيام ايران – تظاهرات سراسری در شهرهاي میهن، درگیری جوانان به پاخاسته با نیروهای سرکوبگر خامنه ای

331
تظاهرات-قیام-ایران-09

 

شعارهای تظاهر کنندگان: مرگ بر خامنه اي، مرگ برروحانی مرگ بر اصل ولايت فقيه

در چهارمين روز قيام ايران، شهرهاي مختلف ميهن يكي پس از ديگري بپا مي خيزند.

در تهران، دانشجويان هنر دانشگاه تهران دست تظاهرات زدند و عليه حكومت آخوندي و نيروهاي سركوبگر رژيم شعار سردادند.

رژيم در وحشت از به صحنه آمدن مردم، نيروي سركوبگرر ضدشورش با ماشينهاي آب پاش را در ميدان انقلاب و ديگر ميادين مهم تهران مستقر كرده بود تا مانع از تجمع مردم و جوانان شود.

همچنين از صبح روز يكشنبه خانواده هاي زندانيان سياسي در مقابل زندان اوين دست به تجمع زدند.

از صبح يكشنبه، جوانان و مردم بپاخاسته در تهران، اردبيل، كرمانشاه، بانه، همدان ، تويسركان، درود، ، ايلام، به صحنه آمدند و با سردادن شعار عليه سران رژيم به قيام سراسري مردم ايران پيوستند.

در تويسركان جوانان شعار مي دادند نه عزه نه لبنان جانم فداي ايران گزارشها و تصاویر نشان میدهد که جوانان در تویسرکان به فرمانداري و عوامل سرکوبگر دیکتاتوری آخوندی حمله كردند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here