قرارداد خائنانه واگذاری بندر چابهار به یک شرکت هندی توسط حکومت پلیدآخوندی

24
-وطن فروشی رژیم چابهار را به شرکتی هندیآخوندی -

به دنبال وطن فروشی حکومت پلید آخوندها و حراج دریای خزر، عباس آخوندی، وزیر راه کابینه آخوند روحانی از یک قرارداد خائنانه دیگر رژیم ورشکسته آخوندی در ساحل دریای عمان خبر داد.

مطابق این قرارداد رژیم آخوندی اداره بندر چابهار را در قالب یک موافقتنامه موقت به مدت یک سال و نیم، به یک شرکت هندی واگذار می کند.

عباس آخوندی که روز پنجشنبه به هند سفر کرده بود گفت:‌ به زودی هندیها در بندر چابهار مستقر خواهند شد.

رسانه های هند نیز نوشتند: عباس آخوندی گفت ایران بندر استراتژیک چابهار را به شرکتی هندی می دهد.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here