قتل عام خانواده سلطنتی نپال

350

در سال ۲۰۰۱ دیپندرا Dipendra پسر پادشاه نپال كه با مادر خود بر سر انتخاب همسر اختلاف پیدا كرده بود در یك مهمانی كاخ سلطنتی، «بیرندراBirendra» پدر خود و ده تن دیگر از افراد خانواده سلطنتی را به رگبار تفنگ خودكار بست و سپس دست به خودكشی زد. پس از این حادثه، پارلمان تنها برادر پادشاه را كه در سفر خارج بود و در نتیجه زنده مانده بود به سلطنت دعوت كرد كه دیدیم بعدا دست به استبداد زد و در ماههای آوریل و مه ۲۰۰۶ مردم نپال برضد او شوریدند و نود درصد اختیاراتش را از او گرفتند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here