قتل امیلیانو زاپاتا سمبل جنبش انقلابی مکزیک ۱۹۱۹

26

امیلیانو زاپاتا رهبر جنبش انقلابی مکزیک به قتل رسید. زاپاتا مبارزه خود را برای بدست آوردن حقوق کشاورزان و تقسیم زمین بین آنان آغاز کرد. یکی از زمینداران به نام ”فرانسیسکو مادرو” که در انتخابات شکست خورده بود به همپیمانی با زاپاتا آمد و با نیروی ۵ هزارنفره زاپاتا، دیکتاتور مکزیک را سرنگون ساختند. اما وقتی زاپاتا ”مادرو” را در برابر تعهداتش برای توزیع زمینها بین کشاورزان قرار داد، ”مادرو” او را در جریان یک توطئه که توسط یک نفوذی ترتیب داده شده بود، به قتل رساند

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here