فیلم جنگ و گریز در تهران – ۱۲دی ۹۶

81
جنگ وگریز مردم تهران-min

جنگ و گزیز  در تهران  – مردم قهرمان تهران در ششمین روز قیام خود در مقابل نیروهای سرکوبگر مقاومت میکنند و فیلم  جنگ و  گریز مردمدر خیابانهای تهران

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here