فهرستی از دروغ‌های آخوند روحانی در یک رسانه وابسته به سپاه پاسداران خامنه‌ای

27
فهرستی از دروغ_های آخوند روحانی در یک رسانه

یک رسانه وابسته به سپاه پاسداران درباره سخنرانی ولی فقیه ارتجاع برسر قبر خمینی نوشت: خامنه‌ای به دروغگویی بعضی داخلی‌ها درباره برداشته شدن سایه جنگ توسط برجام(اشاره کرد وگفت) یک عده‌ای در داخل می‌گویند این نشود، جنگ می‌شود نه آقا! این دروغ است. این رسانه حکومتی سپس فهرستی از دروغ‌گویان را که شامل رئیس جمهور رژیم است، چاپ کرده و در مقابل اسم آخوند روحانی این جمله را به نقل از وی نوشته است: «یکی از موفقیت‌های برجام برداشتن سایه تهدید بود. پرونده ایران در شورای امنیت در چهارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار داده شده بود که زمینه را برای حمله نظامی به ایران آماده کنند و حتی در این زمینه به تفاهم هم رسیده بودند. مذاکرات توانست بهانه برای تهدیدات را برطرف کند».

در فهرست اسامی افرادی نظیر، محمدرضا خاتمی، علی جنتی، رضا صالحی امیری، آخوند مجید انصاری، محمدعلی نجفی، محمد شریعتمداری و مسعود سلطانی دیده می‌شوند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here