سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

فعالیت کانونهای شورشی – بر افراشتن بنر بزرگ ستارخان و مسعود رجوی

0 17

فعالیت کانونهای شورشی – بر افراشتن بنر بزرگ ستارخان و مسعود رجوی

کانونهای شورشی در ادامه فعالیت های خود به مناسبت گرامیداشت ۱۴ مرداد، سالروز انقلاب مشروطه و جنبش آزادیخواهانه مردم ایران علیه استبداد و سلطنت مطلقه همچنان ادامه دارد.

جنبشی ضداستبدادی و ضدارتجاعی، که طی آن ملت ایران برحاکمیت دوهزار و پانصدساله استبداد و ارتجاع غلبه کرد و اصالت و ریشه‌داری خود را به‌اثبات رساند‌. جنبشی که طی آن، پیشگامان مشروطه بااستواری دربرابر مرتجعان ایستادند وبا پایداری ترقیخواهانه خود اصل حاکمیت ملت را به‌کرسی نشاندند.

اگرچه آن انقلاب بزرگ، اندکی پس‌از پیروزی با کشتار و خلع‌سلاح مجاهدان آزادی‌ستان، ناکام ماند و استعمارگران و بقایای مستبدین، با به‌خدمت گرفتن سازشکاران، و مرتجعان، سررشته امور را از دست دلسوزان آزادی ربودند.

اما از آن فرجام، تا امروز، و طی بیش از صد سال، میهن ما، همواره صحنه رویارویی دو نیرو بوده است. در یکسو، دنبالچه‌های محمدعلی‌شاه، شیخ‌فضل‌الله نوری، میرهاشم دوه‌چی، اتابک و عین‌الدوله. و در سوی دیگر، نوادگان ستارخان، باقرخان، میرزا جهانگیرخان شیرازی، ملک‌المتکلمین، و همه راهگشایان بزرگ آزادی.

و این پیروزی این جنبش ملی محتوم است، پیروزی که تمام منطقه را متغییر خواهد کرد.

برافراشتن بنر بزرگ ستارخان و مسعود رجوی بر پل ورودی تبریز

اعضای یکی از کانونهای شورشی تبریز در گرامیداشت ۱۴ مرداد، سالروز انقلاب مشروطه، اقدام به برافراشتن تصویر بزرگی از سردار مشروطیت ایران ستار خان و مسعود رجوی رهبر انقلاب نوین مردم ایران بر روی پل ورودی تبریز کردند. یکی از اعضای این کانون شورشی در پیام خود گفت: برادر مسعود پیام شما را گرفتیم، مشت در برابر مشت، حمله در برابر حمله و آتش در برابر آتش، حاضر، حاضر، حاضر.

کرمان – دیوار نویسی قسمتی از پیام شماره ۱۰ ارتش آزادیبخش اعضای یکی از کانونهای شورشی در کرمان اقدام به دیوار نویسی قسمتی از پیام مسعود رجوی به مناسبت شعله کشیدن قیام مردم کرده و فیلم فعالیت خود را ضبط و ارسال کردند، بر دیوار جملات، مشت در برابر مشت، حمله در برابر حمله ، آتش جواب آتش به چشم میخورد.

لرستان – فعالیت کانوی شورشی زاگرس

یکی از اعضای کانون شورشی زاگرس لرستان نیز با ارسال فیلمی گفت: خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست، درود بر برادر مسعود، درود بر خواهر مریم، زنده باد مجاهدین خلق ایران، آماده ایم، حاضر، حاضر، حاضر. بر تراکتی که عضو کانون شورشی در دست گرفته جملات، اراذل و اوباش سرکوبگر بترسید از صدای خشم خلق، مشت در برابر مشت، حمله در برابر حمله، آتش جواب آتش، دیده میشود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.