فعالیتهای کانونهای شورشی در شهرهای میهن، تجدید عهد با سربداران قهرمان قتل عام سال ۶۷

9
فعالیتهای کانونهای شورشی

فعالیتهای کانونهای شورشی و شعار نویسی در شهرهای مختلف درمورد قتل عام سال ۶۷

تجدید عهد با سربداران قهرمان قتل عام سال ۶۷ درسی امین سالگرد شهادتشان

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here