فضیحت نمایش حکومتی موسوم به کنفرانس وحدت در رسانه‌های حکومتی

4
جنبش وحدت رژیم

ورشکستگی و فضیحت نمایش حکومتی موسوم به کنفرانس وحدت، سر و صدای مهرهها و رسانههای رژیم را نیز درآورد. 

روزنامه حکومتی جمهوری نوشت: اینکه با هزینه کردن وقت و پول و امکانات، کنفرانس وحدت برگزار و به سخنرانیهای تکراری و شعارهای بیپشتوانه اکتفا کنیم، مشکلی از کشور و جهان اسلام حل نمیشود.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here