فریاد غارت‌شدگان کاسپین در کرمان: زیربار ستم نمی‌کنیم زندگی!

4

غارت شدگان کاسپین در کرمان روز پنجشنبه در مقابل شعبه این مؤسسه تجمع کردند: آنها شعار می دادند:

‌زیر بار ستم نمی کنیم زندگی، جان فدا می کنیم در راه آزادگی ، وای از این ظلم .

یاحجه ابن الحسن کلیدو بگیر از حسن / پلیس برو دزد بگیر

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here