فریاد دادخواهی کارگران و اقشار غارت‌شده میهن علیه نظام ضدمردمی آخوندی

6
نیشکر هفت تپه به کارگران بخش کشاورزی

کارگران تمام قسمت‌های شرکت نیشکر هفت تپه، برای دستیابی به مطالبات خود مجدداً دست به اعتصاب زدند. در اعتصاب روز دوشنبه کارگران بازنشسته و همچنین کارگران بخشهای دیگر شرکت نیشکر هفت تپه به کارگران بخش کشاورزی پیوستند و در مقابل دفتر این شرکت تجمع کردند

بازنشستگان فولاد خوزستان در پاسخ به فراخوان قبلی در اعتراض به دیرکرد درپرداخت حقوقشان مقابل استانداری رژیم در اهواز تجمع کردند.

بازنشستگان صنعت فولاد و معدن اصفهان روز دوشنبه مقابل ساختمان بازنشستگی این شهر تجمع کردند.

کارگران شرکت سهامی جنگل شفارود در اعتراض به پرداخت نشدن ۶ماه حقوق خود مقابل شرکت سهامی جنگل شفارود تجمع کردند.

جمعی از کارگران کارخانه رنگین نخ سمنان در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود؛‌ در مقابل استانداری رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند.

کارگران مترو نوبنیاد روز دوشنبه در تهران در اعتراض به پرداخت نشدن ۸ماه حقوق عقب افتاده خود دست از کار کشیدند و تجمع کردند.

کارگران کارخانه چوکا نسبت به عدم پرداخت ۴ ماه حقوق و توقف تولید این کارخانه تجمع اعتراضی به پاکردند.

اهالی روستای غجریه واقع در مسیر شهرهای اهواز خرمشهر که بدلیل استخدام غیر بومیان در شرکت نیشکر امیر کبیر دست به تجمع اعتراضی زده‌اند برای دومین روز با نیروهای امنیتی درگیر شدند.

اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق در اعتراض به تأخیر طولانی در تغییر وضعیت شغلی خود،از سراسر کشور به تهران رفتند و مقابل وزارت نیروی رژیم تجمع کردند.

جمعی از غارت شدگان پروژه زمینهای تاکسیرانی؛ در برابر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در خرم آباد دست به تجمع و اعتراض زدند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here