فرمانده سنتکام:‌ ما رژیم ایران را بی ثبات‌کننده‌ترین عامل درسراسرمنطقه به‌حساب می‌آوریم.

7
ژنرال جوزف ووتل فرمانده (سنتکام

ژنرال جوزف ووتل فرمانده (سنتکام) در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت:‌ ما رژیم ایران را بی ثبات کننده ترین عامل در سراسر منطقه به‌حساب می‌آوریم. تلاش‌های ما در منطقه روی افشا کردن فعالیت‌های رژیم ایران و کار با شرکا برای متوقف کردن و مختل کردن آنها متمرکز است. 

وی افزود:‌ رژیم ایران بی ثباتی را ترویج میکند و با این رفتار منطقه را تحت تأثیر قرار داده است

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here